Status Vašeg predmeta možete provjeriti na izborniku iznad odabirom godine u kojoj je predmet zaprimljen.

Pretraživanje možete uraditi tako da na tastaturi odaberete tipke Ctrl + F a u polje za pretragu upišete ime poslovnog subjekta ili broj predmeta.

               Označava da je Rješenje preuzeto