.

 

Zemljišnoknjižno odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu sačinjava:

 • Šef odjeljenja
 • Jedan stručni saradnik
 • Referenti
 • Pripravnici- volonteri
 • unos podataka u elekronski vođenu zemljišnu knjigu
 • Kontrolori tačnosi unesenih podataka u elektronski vođenu zemljišnu knjigu

Odjeljenje nije u CMS sistemu, ali se elektronsko vođenje zemljišnih knjiga vrši kroz  kompjuterski program “ Laris “

Vođenje zemljišnih knjiga obuhvata sve radnje Zemljišnoknjižnog odjeljenja, posebno nadzor nad vršenjem uvida u zemljišne knjige, primanje zahtjeva, odluka o upisu u zemljišne knjige, provođenje upisa, saopštenja o istom te vođenje i upisi u pomoćne registre poput registra vlasnika, regisra parcela i dnevnika, kao i samo arhiviranje u zemljiošnoknjižnom sudu.

U prijemnoj kancelariji zemljišnoknjižnog odjeljenja stranka može dobiti informacije:

 • o  broju predmeta
 • imenu referenta kome je predmet dodijeljen u rad
 • zahtjevom  zatražiti  uvid u ručno vođenu zemljišnu knjigu, uvid u isprave na osnovu koje je izvršen upis stvarnih prava  u zemljišnu knjigu, a čiji je upis predviđen zakonom,
 • Zahtjevom zatražiti zemljišnoknjižni izvadak,
 • Zahtjevom  zatražiti historijski izvod iz zemljišne knjige,
 • I druge poslove u djelokrugu rada zemljišnoknjižnog odjeljenja.

Plan i program ovoga ureda u budućnosti je, da održi ažurnost u rješavanju predmeta  kao i da podigne na veći nivo kvalitet pružanja usluga građanima.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić