.

 

U Vanparničnom odjeljenju ovog suda,  po rasporedu predsjednika suda, rade dvoje sudija i tri stručna saradnika.

Nadležnost Vanparničnog odjeljenja je rješavanje vanparničnih postupaka I ostavinski postupci.

Sudije rade na “V”referatu, a sudijski saradnici na ostavinskom referatu.

U Vanparničnom odjeljenju je uspješno inplementiran CMS krajem 2007. godine I svi predmeti se vode u CMS sistemu.

Radno vrijeme pisarne za prijem stranaka je od 08.30- 16.00 sati.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić