.

 

Od 1. 12. 2006. godine u Općinskom sudu u Sarajevu počela su sa radom Prekršajna odjeljenje  i to:

Prekršajno odjeljenje Centar vrši poslove koji se odnose na poslove prvostepenog suđenja za prekršaje iz stvarne i mjesne nadležnosti i postupka po zahtjevu za ponavljanje prekršajnih postupaka iz oblasti poreza i carina, uključujući i privredne prijestupe za područje cijelog Kantona Sarajevo.

Prekršajno odjeljenje Stari Grad ima nadležnost za rješavanje u svim prekršajnim predmetima izuzev odlučivanja o prekršajima iz oblasti carina i poreza, i to za područje općina: Stari Grad, Centar, Ilijaš i Vogošća.

Prekršajno odjeljenje sa sjedištem u zgradi Općinskog suda ima nadležnost za rješavanje u svim prekršajnim predmetima izuzev odlučivanja o prekršajima iz oblasti poreza i carina, i to za područje općina Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići i Trnovo.

Zbog rekonstrukcije zgrade suda u ulici Šenoina broj 1, Prekršajno odjeljenje sa sjedištem u zgradi Općinskog suda od 01.09.2008. godine  bit  će izmješteno u prostorije Prekršajnog odjeljenja Stari Grad u ulici Fra Grge Martića broj 4 (kod Katedrale),   te će u tom prostoru raditi oba odjeljenja.

Prekršajna odjeljenja  također vode evidenciju o prekršajnim sankcijama i brisanju istih, kao i druge poslove propisane Zakonom o prekršajima. Sudovi u Federaciji su stvarno nadležni da odlučuju o prekršajima koji su propisani zakonima i propisima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, gradova i općina, a koji su počinjeni na teritoriji Federacije.

U prekršajnim odjeljenjima Općinskog suda u Sarajevu radi 16 sudaca.

U pisarni prekršajnih odjeljenja stranka na lični zahtjev može dobiti  i sljedeća uvjerenja:

  • Uvjerenje o nekažnjavanju za izdavanje odobrenja za  nabavku i nošenje oružja
  • Uvjerenje o nekažnjavanju za obavljanje samostalne djelatnosti
  • Uvjerenje o neizmirenim obavezama (po članu 80. Zakona o prekršajima Federacije BIH)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju za dobijanje i produženje taxi licence
  • Uvjerenje o nekažnjavanju da nije izrečena zabrana obavljanja međunarodnog cestovnog saobraćaja
  • Uvjerenje o nekažnjavanju za dobijanje certifikata ( certifikat za zaštitare)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju za učestvovanje na tenderima  i konkursu.

Zahtjevi za uvjerenja se predaju u prijemnoj kancelariji Općinskog suda u Sarajevu u ulici Šenoina broj 1.
Radno vrijeme pisarni je od 08,00 do 16,00 sati, a za  preuzimanje uvjerenja od 14,00 do 15,00 sati.

Kontakt za dodatne informacije:033/567-680, lokal 1551

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić