.


U prostorijama Općinskog suda u Sarajevu predsjednik suda Damir Batotić održao je 15.11.2022. godine sastanak sa Matom Jozićem, federalnim ministrom pravde i Dženadom Grošom, direktorom Sudske policije u FBiH. Na sastanku se, između ostalog, govorilo o ključnim problemima sa kojima se susreću ove institucije u svom radu te o mogućnostima njihovog prevazilaženja.

Obzirom da nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija spada u nadležnost Federalnog ministarstva pravde, na sastanku je bilo riječi o radovima na izgradnji novog zatvorskog objekta na Igmanu te o postojećim kapacitetima u kazneno-popravnim zavodima u FBiH. U cilju  smanjenja troškova transporta pritvorenih maloljetnih lica do OPD Orašje, razmatrana je mogućnost smještanja maloljetnih pritvorenika u KPZ Sarajevo te je dogovorena adaptacija određenih prostorija u okviru Zavoda kako bi se zadovoljili standardi za smještaj ove kategorije. Kako je istakao Dženad Grošo, direktor Sudske policije, smještanje maloljetnih pritvorenika u okviru KPZ Sarajevo značajno bi olakšalo obavljanje poslova pripadnicima sudske policije imajući u vidu ograničen broj ljudskih i materijalnih resursa kojima sudska policija raspolaže.

Jedna od tema sastanka bila je i mogućnost automatskog dodjeljivanja branilaca po službenoj dužnosti u okviru CMS sistema kako bi se osigurala ravnomjerna zastupljenost branilaca te izbjegla zloupotreba ovog instituta. Nakon razmjene mišljenja o ovom pitanju, zaključeno je da je neophodno inicirati izmjene zakona u tom pravcu.

fedminpravde2022

Naglašeno je da je Općinski sud u Sarajevu preduzeo sve radnje kako bi se okončao postupak elektronskog povezivanja “E-grunt” baze podataka Zemljišnoknjižnog ureda sa nadležnim MUP-om KS. Razmatrani su prijedlozi da se u budućem periodu izvrši povezivanje predmetne baze sa Poreznom upravom FBiH, kao i eventualno sa službama za katastar u okviru općina u Kantonu Sarajevo kako bi se strankama omogućilo da određene podatke mogu dobijati u općinskim službama i istovremeno smanjio pritisak na Zk ured ovog suda, za što je takođe potrebna izmjena propisa uz saradnju federalnih i kantonalnih institucija vlasti.

Predsjednik Batotić zaključio je da je primarni cilj rada suda pružanje što brže i efikasnije pravne zašite građanima i da sve aktivnosti unutar suda moraju biti usmjerene ka postizanju tog cilja. Ministar Jozić dodao je da su uposlenici Federalnog ministarstva pravde uvijek na raspolaganju za pružanje podrške i neophodnih informacija za rad sarajevskog Općinskog suda te da će u okviru svojih nadležnosti urgirati za potrebne izmjene postojećih, odnosno usvajanje novih zakona. 

Sastanku su također prisustvovali i gđa Mersiha Udovčić, Federalna inspektorica za izvršenje krivičnih sankcija, Denis Kurtović, šef Krivičnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu, Jasmina Sazdovski, sutkinja za maloljetnike, Senada Smajiš, sekretarka suda, Mirzet Sudžuka, šef Sektora sudske uprave i Ekrem Tošić, šef Zemljišno-knjižnog ureda ovog suda.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj