.

 

Općinski sud u Sarajevu se u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja izvršnih predmeta te utvrđivanja  koje predmete treba izmjestiti iz sudova i prenijeti u nadležnost agenciji, aktivno  uključio u projekat ICEA III koji se provodi u saradnji s Agencijom Kronofogden iz Švedske, VSTV-om BiH i pilot sudovima (Općinski sud u Mostaru i Zenici te Osnovni sud u Banjoj Luci i Prijedoru).

Sarajevski Općinski sud je posebno zainteresovan za unapređenje rada kada je riječ o izvršnom postupku iz razloga jer ima mnogo izvršnih predmeta te formirana čak dva izvršna odjeljenja - Izvršno odjeljenje  i Izvršno odjeljenje za rješavanje po vjerodostojnoj ispravi. Oba odjeljenja aktivno učestvuju u Projektu ICEA III radeći na strategiji potpunog uključenja sudskih izvršitelja, kao nesudskog osoblja, u tim sa sudijom te koji, u budućnosti, moraju biti visokoobrazovani i obavljati dio sudijskog posla.

Shodno navedenom, predstavnici Općinskog suda u Sarajevu,  kao jednog od pilot-sudova u okviru pomenutog Projekta, boravili su u periodu od 03. Do 06. oktobra 2022. godine u studijskoj posjeti Švedskoj agenciji za izvršenje – Kronofogden, sa sjedištem u Štokholmu. Navedena studijska posjeta se odvijala u okviru Projekta za unapređenje efikasnosti izvršnog postupka ICEA III  te je cilj iste bio da se pilot sudovi upoznaju sa praksom i načinom rada Švedske agencije za izvršenje, kao i da se dobre prakse usvoje od strane pilot sudova i primijene u okviru provođenja izvršnog postupka u sudovima, sa ciljem poboljšanja efikasnosti istog.

Predstavnici Općinskog suda u Sarajevu su zajedno sa predstavnicima VSTV-a BiH te drugih pilot-sudova uključenih u Projekat imali priliku da se tokom posjete Agenciji upoznaju sa radom i nadležnošću Agencije, načinom na koji se provodi izvršni postupak te da razmijene iskustva i pozitivne prakse.

Posjeta svedskoj oktobar 2022 3

 

Boris Stojaković, šef Odsjeka sudskih izvršitelja sarajevskog Općinskog suda, tokom studijske posjete imao je priliku zajedno sa predstavnicima Agencije učestvovati u organizovanoj akciji koja se provodila u glavnoj zračnoj luci Arlanda. Naime, predstavnici Agencije su uz podršku carinske ispostave vršili pasošku kontrolu putnika na aerodromu te provodili pljenidbu pokretnih stvari putnika koji su, prema podacima Agencije, imali dugovanja.

Pozitivne prakse koje se odnose na unapređenje efikasnosti izvršnog postupka su implementirane i u okviru Općinskog suda u Sarajevu te je po samom povratku sa studijske posjete predstavnika suda organizovan sastanak šefa Odsjeka sudskih izvršitelja, predsjednika Izvršnog odjeljenja i tadašnje predsjednice suda sa predstavnicima tražioca izvršenja, a sve s ciljem njihovog aktivnijeg učešća u izvršnom postupku, što ujedno predstavlja jedan od primarnih ciljeva ovog Projekta.

Projektni tim sarajevskog Općinskog suda koji je učestvovao u studijskoj posjeti agenciji Kronofogden  činili su:

  1. Amela Balić predsjednica Izvršnog odjeljenja
  2. Nenad Banduka, predsjednik Izvršnog odjeljenja za rješavanje komunalnih predmeta
  3. Boris Stojaković, šef Odsjeka sudskih izvršitelja i
  4. Janja Jovanović, sudija Izvršnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj