.

Sastanak sa predstavnicama Udruženja „BH novinari“ održan je u Kabinetu predsjednice suda 14. Jula 20202. Godine. Tema sastanka bio je Projekat “Jačanje medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji” koji finansira MATRA program holandskog Ministarstva vanjskih poslova. Gđa Borka Rudić, sekretar Udruženja,  predstavila je ukratko glavne aktivnosti Projekta te istakla da je dobra saradnja pravosudnih institucija i medija ključna za objektivno i blagovremeno izvještavanje javnosti o dešavanjima unutar bh. Pravosuđa.

Pravilno izvještavanje sa suđenja, poznavanje pravne terminologije te specijalizacija novinara ključni su za tačno izvještavanje javnosti. S tim u vezi predsjednica je istakla da bi novinari trebali biti obučeni o oblastima o kojima izvještavaju, a kako bi se spriječila pogrešna interpretacija sudskih odluka zbog nepoznavanja pravne materije. Novinar bi morao biti upoznat sa problematikom o kojoj piše te bi edukacija iz određenih oblasti za novinare, naročito one koji izvještavaju iz sudnice, bila veoma korisna.

S tim u vezi gđa Rudić je informisala prisutne da je svakako u planu održavanje edukacija za novinare, a na temu izvještavanja iz oblasti pravosuđa, kao i izrada rječnika pravne terminologije koji bi bio od velike pomoći novinarima.  

Kada je riječ o saradnji predstavnika medija i pravosuđa, predsjednica Jovanović izjavila je da ovaj sud ima odličnu saradnju sa novinarima, da blagovremeno dostavlja sve tražene informacije koje predstavnici medija zatraže te da je do sada izvještavanje sa suđenja uvijek bio korektno. Dobra saradnja pravosuđa i novinara je ključna za transparentno i objektivno izvještavanje te je realizacija ovakvog jednog projekta o velikog značaja.  Zaključila je da je sarajevski Općinski sud uvijek spreman pružiti punu podršku aktivnostima na realizaciji jednog ovakvog projekta  koji će zasigurno imati pozitivne rezultate te biti od koristi kako predstavnicima medija tako i bh. pravosuđa.

 Ispred Udruženja sastanku su prisustvovale gđa Borka Rudić, sekretarka Udruženja te Dragana Erjavec, koordinator Projekta.

Inače, Projekat “Jačanje medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji” trogodišnji je projekat koji finansira MATRA program holandskog Ministarstva vanjskih poslova. Projekat će sprovoditi konzorcijum koji čine Holandski helsinški komitet i organizacija Free Press Unlimited, a razvija se u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama koje čine tri pravosudne akademije i tri novinarska udruženja.

Cilj projekta je da doprinese stvaranju okruženja u kojem se poštuje sloboda medija i izražavanja ​​bez straha i pritiska. Posebno se fokusira na izgradnji kapaciteta, kako novinara tako i aktera u pravosudnom sektoru, sa ciljem razvijanja efikasnijeg odgovora na slučajeve zastrašivanja i prijetnji novinara i medijskih radnika.

Partneri na projektu vjeruju u važnost mogućnosti da se nosioci prava (novinari) i nosioci dužnosti (predstavnici pravosuđa) okupe i organizuju na način koji će omogućiti bržu i sadržajniju saradnju u rješavanju postojeće slobode izražavanja i bezbjednosti novinara.

Udruženje BH novinari će tokom trogodišnjeg projekta posvetiti napore u implementaciji projekta, a istovremeno će se fokusirati na razvoj novih resursa, politika i alata kako bi se omogućili inovativni, inkluzivni i sveobuhvatni modeli saradnje i dijaloga između pravosuđa i medija u cilju izgradnje povjerenja, ali i zajedničkog doprinosa medijskim slobodama i sigurnosti novinara.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj