.

 

Uslijed sporog odgovora izvršene i zakonodavne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini na potrebu sveobuhvatne reforme izvršnog postupka shodno preporukama Evropske unije, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine putem saradnje sa partnerima iz Švedske nastoji unaprijediti rad izvršnih odjeljenja sudova.

Izvršna odjeljenja sudova u BiH nemaju ujednačenu metodologiju rada, te postupaju u uslovima ograničenih materijalno finansijskih resursa. Stoga se nameće nužna potreba za unapređenjem radnih procesa i uvođenjem novih radnih metoda, što predstavlja jednu od aktivnosti koju Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine realizuje putem projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, uz finansijsku podršku Vlade Švedske i stručnu podršku eksperata Agencije za izvršenje Švedske.

Trenutni načini rada i postojeći radni procesi u sudovima, bili su predmet situacione analize tokom posjeta predstavnika VSTV-a BiH i Agencije za izvršenje Švedske, općinskim sudovima u Sarajevu, Mostaru i Zenici i osnovnim sudovima u Prijedoru i Banjoj Luci. Sastancima su prisustvovali predsjednici sudova, sudije koje postupaju u izvršnim predmetima i sudski izvršitelji.

Kako su tokom sastanaka izložili predstavnici sudova, ključni problemi izvršnih referata ogledaju se u velikom broju neriješenih izvršnih predmeta komunalne prirode, nedostatku materijalnih i ljudskih resursa, nedovoljnom broju sudskih izvršitelja i neadekvatnoj obučenosti za rad te nemogućnosti pristupa informacijama o imovini dužnika u svrhu efikasnog provođenja izvršnog postupka.

zavijest2 644

Uvažavajući iznesene stavove predstavnika sudova te izvršene analize i preporuke Evropske unije, kao primarni cilj projektnih aktivnosti je postavljeno mapiranje ključnih problema u radu izvršnih odjeljenja, te izrada i implementacija preporuka koje će doprinijeti unapređenju radnih procesa izvršnih referata u pilot sudovima i pravosuđu BiH, a za čiju će realizaciju biti odgovorni sudovi i nadležni organi izvršne vlasti.

Kada je riječ o sarajevskom Općinskom sudu, predstavnici ovog suda ističu da je nužno što prije pristupiti izmjenama zakonske regulative kako bi izvršni postupak bio brz I efikasan. Predsjednica Jovanović posebno ističe činjenicu da preko 95% završenih predmeta u građanskim postupcima pređe u izvršni postupak, a što znači da stranke koje su izgubile spor i kojima je nametnuta neka obaveza proizašla iz tog spora, istu neće da izmire u paricionom roku nego se isto namiruje prinudnim putem u izvršnom postupku.  Posebno je istaknut problem komunalnih predmeta gdje je sarajevski Oćinski sud u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH poduzeo sve radnje kako bi se ta vrsta predmeta rješavala brže. Međutim, broj prijedloga koje JKP dostave sudu elektronskim putem Sud nije u mogućnosti završiti uz postojeće ljudske kapacitete. Radi se o predmetima koji se odnose na prinudnu naplatu pruženih komunalnih usluga i isti se ne mogu smatrati sudskim predmetima, a radi čega je potrebno da VSTV BiH uključi izvršnu i zakonodavnu te da se ovi predmeti izmjeste iz sudova i da se naplatom pruženih komunalnih usluga bavi, prije svega, JKP ili privatni izvršitelji, što je slučaj zemalja u okruženju. Cilj Općinskog suda u Sarajevu je da se kroz navedeni Projekat to i postigne.

 

 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj