.

 

Sastanak Janje Jovanović, predsjednice Općinskog suda u Sarajevu sa predstavnicima MUP-a KS održan je u Kabinetu predsjednice 09.12.2021. godine, a na kojem se, između ostalog, najviše govorilo o sigurnosti u saobraćaju na području Kantona Sarajevo.

Tom prilikom  je konstatovano da je u posljednje vrijeme evidentiran veliki broj prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Veliki broj učesnika u saobraćaju bez položenog vozačkog ispita, lica koja upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola ili droga te višestruki povratnici svakodnevno predstavljaju opasnost po sigurnost svih drugih učesnika u saobraćaju. Nakon analiziranog broja prekršajnih predmeta koji su okončani pred ovim sudom tokom godine, učesnici sastanka su se usaglasili da privremeno ili trajno oduzimanje vozila povratnicima u činjenju prekršaja predstavlja najbolje rješenje te da će isto dovesti do smanjenja broja prekršaja na cestama te samim tim i do poboljšanja sigurnosne situacije svih učesnika u saobraćaju.

Jedna od tema sastanka bilo je i vraćanje na dalju nadležnost MUP-u KS predmeta koji su oduzeti u krivičnim postupcima pravomoćno okončanim pred ovim sudom. Dogovoreno je da se svi predmeti koje je oduzelo ovo ministarstvo u postupku, uz zapisnik istom vrate na dalje postupanje, a u skladu sa pravomoćnom odlukom suda.  

zavijest1 644

Na kraju sastanka je zaključeno da je za poboljšanje situacije u Kantonu Sarajevo, po pitanju saobraćaja, ključan brz i efikasan rad ne samo ovlaštenih lica MUP-a, nego i Suda, radi čega je  neophodno vršiti kontinuiranu analizu rada, a kako bi se mogle blagovremeno poduzeti odgovarajuće mjere i radnje na poboljšanju cjelokupne sigurnosne situacije u saobraćaju. Adekvatne zakonske kazne svakako znatno mogu doprinijeti smanjenju broja prekršaja naročito kada je riječ o višestrukim povratnicima.

Posebno je naglašeno da je hitno potrebno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o osnovama

bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH kao i Zakona o prekršajima FBiH, a o čemu je sud već

pisao nadležnim ministarstvima, a o istom su upoznati i MUP KS i VSTV BiH.

Ispred MUP-a Kantona Sarajevo sastanku su prisustvovali Nusret Selimović, policijski komesar, Džafer Hrvat, načelnik sektora unformisane policije te Ivica Buzuk, načelnik sektora kriminalističke policije, dok su osim predsjednice suda sastanku prisustvovale i sudija Jasmina Alibašić, predsjednica Prekršajnog odjeljenja sarajevskog Općinskog suda te Sumeja Buko, šef Kabineta predsjednice suda.

 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj