.

 

Erik Larson iz Američke ambasade u BiH, savjetnik za borbu protiv korupcije u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u KS te Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, posjetili su 12. januara 2022. godine Općinski sud u Sarajevu te se tom prilikom sastali sa Janjom Jovanović, predsjednicom suda. 

Predsjednica Jovanović je goste ukratko upoznala sa radom Općinskog suda i problemima sa kojima se susreće, naročito u pogledu nedostatka ljudskih i materijalnih resursa za implementaciju novih propisa koje donosi zakonodavna vlast, a bez prethodno provedene finansijske analize o potrebi materijalnih sredstva i  ljudskih resursa za njihovu implementaciju.

Tokom sastanka se govorilo i o velikom broju komunalnih predmeta koji predstavljaju ozbiljan problem Općinskom sudu u Sarajevu, naročito zbog činjenice da javna komunalna preduzeća u kratkom vremenskom periodu dostave i do 150.000 prijedloga. "Ovaj sud treba da se bavi rješavanjem strukturnih predmeta kojih ima svega oko 40.000, ali Sud komunalna preduzeća svakodnevno dostavljaju nove prijedloge koje se nakon određenog vremena povlače jer građani u međuvremenu plate svoj dug" zaključila je predsjednica Jovanović.

Shodno navedenom, predsjednica je zamolila g. Larsona za pomoć i podršku kako bi se komunalni predmeti izmjestili iz suda te kako bi se konačno sud bavio isključivo strukturnim predmetima, a za šta je potrebno izmijeniti zakone kako bi se izvršnim postupkom počeli baviti privatni sudskih izvršitelji kao što je to praksa u zemljama okruženja.  

Gospodin Larson je, nakon što je naglasio da je u potpunosti shvatio ovaj  problem Suda, zaključio da će zatražiti stav Vlade KS  o ovom pitanju.

Gospodin Kafedžić je istakao da je saradnja sa Općinskim sudom u Sarajevu na zadovoljavajućem nivou te posebno zahvalio predsjednici na blagovremenom odgovoru na sve upite ovog Ureda.

Na kraju sastanka, gospodin Larson zahvalio se predsjednici Jovanović na odvojenom vremenu, te dodao da su Sjedinjene Američke Države veliki prijatelj Bosne i Hercegovine i da BiH može računati na svaki oblik pomoći i podrške. On je istakao kako se nada da će ovaj sastanak biti jedan u nizu te da će se saradnja sarajevskog Općinskog suda sa Uredom za borbu protiv korupcije i u budućnosti nastaviti u pozitivnom smjeru. 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj