.

 

(Sarajevo, 25.10.2021.god.) - Za krivično djelo Bludne radnje i Zadovoljavanje pohote pred djetetom, optuženi M.L. pravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 10 mjeseci


Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je prvostepenu presudu Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 K 863967 21 K 2 od 29.04.2021. godine, postupajuće sudije Merime Kurtović Bilić, a kojom je optuženi M.L. (u daljem tekstu: optuženi) pravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 10 (deset) mjesec i to:

Za počinjeno krivično djelo Bludne radnje iz člana 208. stav 2., u vezi stava 1. KZ FBiH, Sud je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a za počinjeno krivično  djelo Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom iz člana 209. KZ FBiH, Sud je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od  2 (dvije) godine te je optuženog,  shodno članovima 42., 43.,49. i 54. KZ FBiHosudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 10 (deset) mjeseci.

            

PRESS SLUŽBA OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj