.

 

(Sarajevo, 16.08.2021.god.) - Za krivično djelo bludne radnje Općinski sud u Sarajevu izrekao maksimalna zakonsku kaznu u visini od 5 godinaKantonalni sud u Sarajevu potvrdio je prvostepenu presudu Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 K 781637 19 K od 04.12.2020. godine, postupajućeg sudije Srđana Skoke, kojom je optuženi K.F. pravomoćno osuđen na pet godina zatvora, što predstavlja maksimalnu kaznu predviđenu Krivičnim zakonom FBiH, a zbog počinjenog krivičnog djela bludne radnje prema djetetu iz člana 208., stav 2., u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona FBiH, sve u vezi sa članom 55. istog Zakona.

            

PRESS SLUŽBA OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj