.

USAID nastavlja rad sa institucijama bh. pravosuđa, ovaj put sa partnerskim sudovima. Korupcija i i organizovani kriminal, uključujući trgovinu ljudima, su izuzetno važne i aktuelne teme o kojima treba javno da se govori.

USAID-ov projekat „Pravosuđe protiv korupcije“ organizovao je 18. Septembra 2020. Godine radionicu u Sarajevu (Jahorina) na temu „Strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa“. Predsjednici partnerskih sudova diskutovali su kako unaprijediti rad i efikasno se suprotstaviti ovim složenim oblicima kriminala posebno u otežanim uslovima prouzrokovanim posljedicama pandemije.

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović