.

 

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl. novine Federacije 38/05 i 22/06) i člana 8. tačka 5. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH (Sl. novine Federacije BiH 72/05),

a shodno Preporuci VSTV-a BiH, na Kolegiju predsjednika sudskih odjeljenja Suda održanom 16.06.2020. godine donesena je Odluka o kolektivnom korištenju godišnjeg odmora nosilaca pravosudnih funkcija i uposlenika Općinskog suda u Sarajevu za 2020. godinu.

Isti  će koristiti godišnji odmor od 20.07. do 14.08.2020. (20 radnih dana), tako da će otpočeti sa radom u ponedjeljak, 17.08.2020. godine. Tokom kolektivnog godišnjeg odmora stranke mogu ulaziti u zgradu suda: 

- U slučajevima iz nadležnosti Kantonalnog suda u Sarajevu, sudske policije, Tužilaštva KS i po pozivu;

- U Prijemne kancelarije;

- Radi izdavanja uvjerenja;

- Radi ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu (Apostille);

- U Zemljišno knjižni ured;

- Radi izdavanja govornica (posjete pritvorenim licima).

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj