.

 

U Izvršnom odjeljenju Općinskog Suda Sarajevo trenutno radi 25 sudija. Osnovna nadležnost ovog odjeljenja je prinudno ostvarivanje potraživanja koje sud određuje i provodi na osnovu izvršnih isprava i vjerodostojne isprave i to samo na osnovu mjenice i čeka.

Izvršenje se provodi na predmetu izvršenja koji predloži tražilac izvršenja u izvršnom prijedlogu. Ukoliko se izvršenje provodi pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari, odnosno ukoliko se tražilac izvršenja opredjeli da namiri utvrđeno potraživanje izvršenjem na pokretnim stvarima koje su u vlasništvu izvršenika izvršne radnje, u tom slučaju vrše  sudski izvršitelji. Službu sudskih izvršitelja čini  šef Službe i 16 izvršitelja od kojih su dva raspoređena u Izvršno odjeljenje po vjerodostojnoj ispravi. Bitno je naglasiti da je ova Služba u prethodna tri mjeseca  sve naloge sudija za provođenje izvršnih radnji unijela u kompjutersku bazu tako da će se ubuduće moći pratiti rad svakog pojedinačnog izvršitelja kao i Službe u cijelini.

Izvršno odjeljenje od 18.08.2008. godine otpočelo je sa postepenim uvođenjem predmeta u CMS i sa obukom određenog broja sudija, saradnika, upisničara i sudskih izvršitelja.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić