.

 

 

Obavještavamo javnost da je na osnovu člana 16. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radih mjesta broj 065 SU-17-00 2702 od 09.01.2018. godine, usvojenih Mjera Vlade Kantona Sarajevo kojima se precizno definiše i nalaže postupanje uposlenika u institucijama Kantona Sarajevo od 18.03.2020. godine te Odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020. godine, Predsjednica Općinskog suda u Sarajevu  donijela je Odluku o organizaciji rada Suda kojom je naložen niz mjera s ciljem prevencije djelovanja i sprečavanja širenja zaraze uzrokovane Coronavirusom, a u svrhu osiguranja minimuma rada Suda. 

 

Odlukom se, između ostalog, odlažu se sva ročišta u krivičnim, parničnim, vanparničnim i prekršajnim predmetima osim u hitnim slučajevima kada je to zakonom pripisano, a u sudu će se organizovati dežurstva sudija iz krivične, parnične i prekršajne materije shodno posebno utvrđenom rasporedu dežura. 

 

Rad Suda će bit organizovan uz minimalan broj uposlenika koji će postupati samo po hitnim predmetima.   

 

Ova Odluka predsjednice suda traje dok traju vanredne okolnosti uzrokovane pojavom Coronavirusa, a Odluku možete preuzeti Odluka Su 634

 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj