.

 

Predsjednica Općinskog suda u Sarajevu je na osnovu Zaključka Kolegija suda održanog 19.03.2020. godine, donijela Odluku broj Br. 065-0-Su-20-00 0620 kojom mijenja i dopunjuje Odluku broj 065-0-Su-20-000 594 od 17.03.2020. godine,  a koja se odnosi na organizaciju rada uposlenika i rada sa strankama Općinskog suda u Sarajevu.

 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj