.

U cilju bržeg prijema i rješavanja zahtjeva stranaka te smanjenja gužvi u šalter-sali Zemljišnoknjižnog ureda, od 03. juna 2019. godine na pet šaltera će se postupati samo po zahtjevima fizičkih lica, dok će u šaler-sali Općinskog suda u Sarajevu (ulaz iz ul. Šenoina br. 1), radi  rasterećenja šalter sale Zk ureda, biti otvorena dva šaltera koja su namijenjena isključivo za postupanje po zahtjevima pravnih lica, advokata i notara. 

Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge.

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović

 

 

 


javnioglas