.

Takse u visini do 50 KM plaćaju se taksenim markicama.

Ukoliko je iznos takse veći od 50 KM , onda se vrši uplatom na žiro račun.

 

Sudsku taksu možete uplatiti na sljedeći žiro-račun kod BBI banke: 

1411965320008475

Primalac: Budžet Kantona Sarajevo

Vrsta prihoda: 722221

Općina: 077

Budžetska organizacija: upisuju se  nule (0)

Za uplate iz RS-a u "Budžetska organizacija" upisuju se  devetke (9)

Poziv na broj: upisuju se nule (0)

Napomena: Za uplatu takse uplatioca sa prebivalištem unutar Kantona Sarajevo u polje općine unosi se oznaka općine uplatioca:

077 – Centar;

078 - Ilidža;

079 - Novo Sarajevo;

108 – Novi grad;

109 - Stari grad;

080 – Vogošća;

040 - Ilijaš;

038 - Hadžići.

 

Ukoliko lice koje vrši uplatu ima prebivalište izvan Kantona Sarajevo unosi oznaku općine 077- Centar

 

Shodno članu 7. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo, takse predviđene Tarifom sudskih taksa su prihod Budžeta Kantona i plaćaju se u gotovom novcu uplatom na propisani račun javnih prihoda ili u sudskim taksenim markama.

 

Instrukcije za plaćanje sudske takse iz inostranstva:

Banka: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d.

Primatelj: Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Kantona Sarajevo

Ministarstvo finansija

Ul. Marašla Tita broj 62

71000 Sarajevo

Bosna I Hercegovina

IBAN: B A 3 9 1 4 1 1 9 6 5 3 2 0 0 0 8 4 7 5

SWIFT: B B I B B A 2  2

U opisu

Vrsta prihoda: 7 2 2 2 2 1

Općina: 0 7 7 

 

Instrukcije za plaćanje troškova vještačenja:

PRIMATELJ:

RAČUN OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU ZA DEPOZITE I OSTALO

MARŠALA TITA 62

71000 SARAJEVO

Banka: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d.

žiro račun 1 4 1 1 9 6 5 3 2 0 0 0 9 6 3 9

u opisu navesti broj predmeta koji se vodi pred ovim sudom  za koji se uplata odnosi

 

Instrukcije za plaćanje troškova vještačenja iz inostranstva:

Banka: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d.

PRIMATELJ:

RAČUN OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU ZA DEPOZITE I OSTALO

MARŠALA TITA 62

71000 SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA

IBAN: B A 3 9 1 4 1 1 9 6 5 3 2 0 0 0 9 6 3 9

 

SWIFT         B B I B B A 2  2

 

u opisu navesti broj predmeta koji se vodi pred ovim sudom  za koji se uplata odnosi.

 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić