AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
 
Kontakt
 

Općinski sud u Sarajevu


Ul. Šenoina br. 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme :
Od 08h do 16h svakog radnog dana;

Radno vrijeme sa strankama počinje od 08,30h;

Centrala:

+387 (0)33 567-680

Fax:

+387 (0)33 227-148

Web:

www.oss.ba

Email:
info@oss.ba

 


 
Kontakt

Općinski sud u Sarajevu

Ul. Šenoina br. 1,

71000 Sarajevo

 

Radno vrijeme:

Od 08 do 16 sati svakog radnog dana;

 

Centrala suda:

033/ 567-680 

 

Fax:

033/ 208-993

 

Web:  www.oss.ba

E-mail: info@oss.ba

 

Kontakt informacije:

 

Predsjednica suda

Janja Jovanović 

 

Sekretar suda:

Vesna Rašeta

Tel. 033/ 567-702

 

Tehnički sekretar predsjednika suda

Sevlija Bibuljica

Tel: 033/ 567-700

Fax: 033/ 208-993

 

Šef Kabineta 

Adela Bejtović

Tel. 033/ 567-700


Šef Sektora sudske uprave

Mirzet Sudžuka

Tel. 033/ 567-770

 

Viši stručni saradnik za opće poslove

Alema Gačanović

Lok. 1235

 

Stručni savjetnik za međunarodnu pravnu pomoć i informisanje

 

Tel. 033/ 567-680, lok. 1237

 

Portparol suda

Amra Hodžić

Tel: 033/ 567-715

E-mail: amra.hodzic@oss.ba

 

Šalter sala suda

Tel: 033/ 567-680, lok. 1009, 1550, 1551

Fax: 033/ 208-993

  

Prijemna kancelarija

Tel: 033/ 567-680, lok. 1003

 

Koordinator sudskih pisarnica

Muris Lončarević

Tel: 033/ 567-711

 

Apostille ovjera

Tel: 033/ 567-680, lok. 1025

 

Računovodstvo

Šef Fatima Lutvikadić
Tel. 033/ 567-680, lok. 1462

Fax. 033/ 567-730

 

Odsjek za IKT

Tel: 033/567-680, lok. 1028

 

Daktilo biro

Šef Aida Sijarić
Tel: 033/567-680, lok. 1469

 

Izvršenje krivičnih sankcija (IKS)
Tel: 033/567-680, lok. 765

 

Izvršenje prekršajnih sankcija 

033/567-690 

 

Odsjek sudskih izvršitelja

Šef Adnan Kurtović

Tel: 033/567-680, lok. 1454

Fax: 033/567-720

 

Odsjek za kurirske poslove

Suad Karahasan, šef

Tel: 033/ 567-680, lok. 1420

 

Manuelna vanparnična pisanica

Tel: 033/567-680, lok. 1010

 

Manuelna parnična pisanica

Tel: 033/567-680, lok.1012, 1013

 

Manuelna izvršna pisarnica

Tel: 033/567-680, lok. 1342

 

Manuelna prekršajna pisarnica

Tel: 033/567-680, lok.1416, 1417

Fax. 033/ 567-690

 

Manuelna krivična pisanica

Tel: 033/567-680, lok. 1011, 744 

 

Pisanica Odjeljenja registra za upis pravnih lica

Fadila Đuliman, šef

Tel: 033/ 567-680, lok. 1046

 

Izvršno odjeljenje  - Grbavica

Tel: 033/ 815-080

Fax: 033/815-068

 

Pisarnica i IKT

Tel: 033/ 815-081

 

Služba otpreme

Tel: 033/815-065

 

Mal i Mals odjeljenje - Ilidža

Tel: 033/ 627-557

Fax: 033/ 636-808

 

Prijem stranaka kod predsjednice suda je svake prve srijede u mjesecu od 12 do 14 sati.

Zahtjeve koje upućuju predstavnici medija prema sudu slati na zvaničnom memorandumu medijske kuće putem faxa 033/227-148 ili e-maila info@oss.ba