AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
 
Aktuelni zakoni
 

 
Aktuelni zakoni

Zakoni koje možete pregledati ili preuzeti:

 

Zakon o sudskim taksama Kantona Sarajevo     
189 Kb

      Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o sudskim taksama KS

 

Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine    
396 Kb


Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine    
427 Kb


Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine    
169 Kb


Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine    
204 Kb


 Zakon o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine    
420 Kb


Zakon o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine    
545 Kb


Zakon o vanparničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine    
187 Kb


Zakon o postupku medijacije Federacije Bosne i Hercegovine    
99 Kb


Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine    
191 Kb


Zakon o notarima u FBiH

Advokatska tarifa Federacije Bosne i Hercegovine    
102 Kb 

     Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju 

Etički kodeks