AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
 
Općinski sud u Sarajevu
 

 
- Nadležnosti
- O Općinskom sudu u Sarajevu
- Organizacija
- Sudska odjeljenja
   - Krivično odjeljenje
   - Parnično odjeljenje
   - Porodično odjeljenje
   - Privredno odjeljenje
   - Vanparnično odjeljenje
   - Odjeljenje registra za upis pravnih lica
   - Izvršno odjeljenje
   - Izvršno odjeljenje za rješavanje po vjerodostojnim
   - Odjeljenje za rješavanje sporova male vrijednosti
   - ZK odjeljenje
   - Prekršajno odjeljenje
- Uvjerenja - Obrasci
Odjeljenje za rješavanje sporova male vrijednosti

Odjeljenje za rješavanje sporova male vrijednosti, kao posebno odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu, formirano je 01.05.2007. godine. U ovom odjeljenju radi predsjednik odjeljenja sa 12 stručnih saradnika. Odjeljenje je raspoređeno na dvije lokacije. Stručni saradnici koji sude u sporovima male vrijednosti između pravnih lica (Mals referat), smješteni su zgradi suda i rade u CMS sistemu. Stručni saradnici koji sude u sporovima malih vrijednosti između fizičkih lica i fizičkih i pravnih lica (Mal referat) nalaze se na Ilidži i tu je u toku unos predmeta u CMS sistem.

Postupak u sporovima male vrijednosti određen je Zakonom o parničnom postupku („ Sl. Novine F BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06), i to:

  • Sporovi male vrijednosti, u smislu odredaba  ovog zakona, jesu sporovi u kojima se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi iznos od 3.000,00 KM.
  • Sporovima male vrijednosti smatraju se i sporovi  u kojima se tužbeni zahtjev  ne odnosi  na potraživanje  u novcu, a tužilac je u tužbi naveo da pristaje da umjesto udovoljenja određenom zahtjevu primi određeni novčani iznos koji ne prelazi iznos iz od 3.000,00 KM.
  • Sporovima male vrijednosti smatraju se i sporovi u kojima predmet tužbenog zahtjeva nije novčani iznos, već predaji pokretne stvari čija vrijednost, koju je tužilac u tužbi naveo, ne prelazi iznos od 3.000,00 KM.


U pisarni Odjeljenja za rješavanje sporova male vrijednosti stranka može  dobiti informaciju

  • Broju predmeta
  • Imenu stručnog saradnika  kojim je predmet dodijeljen u rad
  • Informacije o kretanju predmeta
  • Zahtjevom zatražiti razgledanje i prepisivanje  spisa
  • Zahtjevom zatražiti prepis odluke (presuda i rješenje)

Radno vrijeme pisarne sa strankama za prijem pismena  je od 9:00 do 16:00 sati, a za preuzimanje odluka i ostale informacije  je od 9:00 do 13:00 sati.

Kontakt  za dodatne informacije  033/ 627-557; fax 033/636-808