AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
 
Općinski sud u Sarajevu
 

Reorganizacijom sudskog sistema u Bosni i Hercegovini osniva se Općinski sud u Sarajevu 15. Decembar 2003.godine kao rezultat spajanja sarajevskih Općinskih sudova I i II. Ovakvim spajanjem ova dva suda stvoren je najveci Sud u Bosni i Hercegovini.


 
- Nadležnosti
- O Općinskom sudu u Sarajevu
- Organizacija
- Sudska odjeljenja
   - Krivično odjeljenje
   - Parnično odjeljenje
   - Porodično odjeljenje
   - Privredno odjeljenje
   - Vanparnično odjeljenje
   - Odjeljenje registra za upis pravnih lica
   - Izvršno odjeljenje
   - Izvršno odjeljenje za rješavanje po vjerodostojnim
   - Odjeljenje za rješavanje sporova male vrijednosti
   - ZK odjeljenje
   - Prekršajno odjeljenje
- Uvjerenja - Obrasci
ZK odjeljenje

Zemljišnoknjižno odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu sačinjava:

 • Ekrem Tošić, šef odjeljenja
 • Jedan stručni saradnik
 • Referenti (32 uposlena)
 • Pripravnici- volonteri (14 uposlenih)
 • Privremeni asistenti za unos podataka u elekronski vođenu zemljišnu knjigu (24 uposlena)
 • Kontrolori tačnosi unesenih podataka u elektronski vođenu zemljišnu knjigu (5 uposlenih)

Odjeljenje nije u CMS sistemu, ali se elektronsko vođenje zemljišnih knjiga vrši kroz  kompjuterski program “ Laris “

Vođenje zemljišnih knjiga obuhvata sve radnje Zemljišnoknjižnog odjeljenja, posebno nadzor nad vršenjem uvida u zemljišne knjige, primanje zahtjeva, odluka o upisu u zemljišne knjige, provođenje upisa, saopštenja o istom te vođenje i upisi u pomoćne registre poput registra vlasnika, regisra parcela i dnevnika, kao i samo arhiviranje u zemljiošnoknjižnom sudu.

U prijemnoj kancelariji zemljišnoknjižnog odjeljenja stranka može dobiti informacije:

 • o  broju predmeta
 • imenu referenta kome je predmet dodijeljen u rad
 • zahtjevom  zatražiti  uvid u ručno vođenu zemljišnu knjigu, uvid u isprave na osnovu koje je izvršen upis stvarnih prava  u zemljišnu knjigu, a čiji je upis predviđen zakonom,
 • Zahtjevom zatražiti zemljišnoknjižni izvadak,
 • Zahtjevom  zatražiti historijski izvod iz zemljišne knjige,
 • I druge poslove u djelokrugu rada zemljišnoknjižnog odjeljenja.

Plan i program ovoga ureda u budućnosti je, da održi ažurnost u rješavanju predmeta  kao i da podigne na veći nivo kvalitet pružanja usluga građanima.

Kontakt za dodatne informacije Šalter-sala - 033/ 567-680, lok. 3007