AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
30.5.2019.
Uskoro sedam šaltera u Zk uredu za postupanje po zahtjevima stranaka
Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge

10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

15.11.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Sarajevo XIII, K.O. Sarajevo IX, K.O. Vogošća, K.O. Uglješići, K.O. Bioča, i K.O. Ljubnići

12.11.2018.
Demant u vezi sa predmetom Adnan Šerak
Molimo predstavnike medija da objave ovaj demant, a kako bi javnost bila tačno i pravovremeno informisana

9.11.2018.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena

28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
 
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.
 

Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, sastala se 10.01.2019. godine sa Matom Jozićem, federalnim ministrom pravde, predstavnicima Vlade FBiH te predstavnicima firme Mikrografija d.o.o. Sarajevo sa ciljem utvrđivanja strategije implementacije Projekta digitalizacije arhivske građe Odjeljenja za upis u registar pravnih lica Općinskog suda u Sarajevu. Projekat digitalizacije građe u ovom sudu će trajati od šest do osam mjeseci. Tokom sastanka, predsjednica Jovanović je istakla da je sarajevski Općinski sud najveći od svih sudova u BiH, da Registar ima veliku arhivu te je veoma važno napraviti dobru analizu potreba za implementaciju Projekta, obezbijediti sredstva i kadrove, a u konačnici organizovati rad kako bi se sva arhivska građa digitalizirala kvalitetno i u predviđenim rokovima. U tom smislu predsjednica Jovanović je zatražila podršku nadležnog ministarstva. Ministar Jozić izjavio je da razumije potrebe najvećeg suda u regiji i da će pružiti finansijsku podršku za angažovanje potrebnog osoblja koje će raditi na digitalizaciji.  

 

Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije. Tokom perioda od maksimalno osam mjeseci planirana je digitalizacija kompletne arhivske građe Registra.