AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
30.5.2019.
Uskoro sedam šaltera u Zk uredu za postupanje po zahtjevima stranaka
Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge

10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

15.11.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Sarajevo XIII, K.O. Sarajevo IX, K.O. Vogošća, K.O. Uglješići, K.O. Bioča, i K.O. Ljubnići

12.11.2018.
Demant u vezi sa predmetom Adnan Šerak
Molimo predstavnike medija da objave ovaj demant, a kako bi javnost bila tačno i pravovremeno informisana

9.11.2018.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena

28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
 
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način
 

Edin Forto, novoimenovani premijer Kantona Sarajevo, zajedno je sa Lejlom Brčić, ministricom pravde i uprave KS te Amelom Kovačevićem, ministrom Ministarstva finansija KS, 09.01.2019. godine posjetio Općinski sud u Sarajevu gdje se sastao sa Janjom Jovanović, predsjednicom suda. Tema sastanka bilo je rješavanje prioritetnih problema u radu suda, finansijska podrška te buduća saradnja. Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način. U tom smislu, prema izjavi premijera, posebnu pažnju treba posvetiti kvalitetnom i brzom rješavanju privrednih sporova, a sve sa ciljem da se obezbijedi pravna sigurnost ulagača i ojača privredni sektor u Sarajevskom kantonu.

Tokom sastanka predsjednica Jovanović je prezentovala rad suda te posebno istakla problem komunalnih predmeta. Prema riječima predsjednice Jovanović, menadžment sarajevskog Općinskog suda godinama poduzima sve što je u njegovoj moći, a kako bi se problem komunalnih predmeta riješio. „Međutim, i pored mnoštva realizovanih projekata, sastanaka održanih sa predstavnicima komunalnih preduzeća, pored silnog truda koji je uložen, nema nikakvog pomaka. Ovaj sud je i dalje inkasant komunalnih preduzeća.  Samo zajedničkom saradnjom suda, Vlade KS i komunalnih preduzeća možemo doći do rješenja problema komunalnih predmeta“- zaključila je Jovanović.

Kada je riječ o budžetu, Amel Kovačević, ministar Ministarstva finansija KS, rekao je da je Vlada KS spremna da se u inicijalnom Budžetu za 2019. godinu, ali i rebalansom koji je najavljen sredinom godine, iznađu neophodna sredstva za poboljšanje uslova rada u sarajevskom Općinskom sudu.

Predsjednica Jovanovic se zahvalila premijeru na posjeti i interesovanju novoimenovane Vlade KS za rad ovog suda. Naročito je naglasila napredak u saradnji sa prethodnom izvršnom vlašću tokom proteklih nekoliko godina te nadu da će se ta saradnja nastaviti i ubuduće. Zatražila je finansijsku podršku u smislu povećanja budžetskih sredstava za potrebe redovnog rada suda te predložila poduzimanje zajedničkih aktivnosti prema višim nivoima vlasti radi izmjene propisa koji se negativno odražavaju ne samo na finansijsko poslovanje suda u smislu budžeta nego i na korisnike sudskih usluga.

Na kraju sastanka dogovoreno je da će se održavati redovni sastanci sa sudom, najmanje svaka tri mjeseca.