AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
30.5.2019.
Uskoro sedam šaltera u Zk uredu za postupanje po zahtjevima stranaka
Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge

10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

15.11.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Sarajevo XIII, K.O. Sarajevo IX, K.O. Vogošća, K.O. Uglješići, K.O. Bioča, i K.O. Ljubnići

12.11.2018.
Demant u vezi sa predmetom Adnan Šerak
Molimo predstavnike medija da objave ovaj demant, a kako bi javnost bila tačno i pravovremeno informisana

9.11.2018.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena

28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu

9.7.2018.
Predstavljene Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama BiH
 
Tokom prezentacije prikazan je kratkometražni film, podijeljen promotivni materijal, a predsjednica Jovanović je upoznala prisutne sa značajem i sadržajem Smjernica
 

 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je na sjednici održanoj u februaru 2015. godine usvojilo Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH, kao rezultat višemjesečnog rada panela pravosudnih stručnjaka iz BiH, a sa ciljem promovisanja profesionalnih odnosa i klime poštovanja unutar pravosudnih institucija.

 

S tim u vezi 09.07.2018. godine, u Multimedijalnoj sali Općinskog suda u Sarajevu, održana je prezentacija, a sa ciljem upoznavanja i edukacije uposlenika Općinskog suda u Sarajevu sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama BiH. Edukator je bila sudija Janja Jovanović, predsjednica suda.

 

 

Tokom prezentacije prikazan je kratkometražni film, podijeljen promotivni materijal, a predsjednica Jovanović je upoznala prisutne sa značajem i sadržajem Smjernica i to sa pojmovnim određenjem uznemiravanja obuhvaćenog Smjernicama, internim procedurama za preventivno djelovanje, a sve sa ciljem podizanja svijesti o prevenciji seksualnog, ali i rodno zasnovanog uznemiravanja. 

 

Prezentaciji su prisustvovali predsjednici sudskih odjeljenja, šefovi pisarnica te koordinatori, a imenovani su i savjetnici za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja i to:

 

-         Vesna Rašeta, sekretara suda

-         Muris Lončarević, šef pisarnica suda