AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
7.11.2019.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Janja Jovanović, predsjednica sarajevskog Općinskog suda, istakla je značaj realizacije jednog ovakvog sastanka koji za cilj ima razmjenu mišljenja, usaglašavanje sudske prakse, jačanje autoriteta suda i procesne discipline te poboljšanje efikasnosti rada sudova

22.10.2019.
Delegacija Advokatske komore FBiH: Zadovoljni smo radom sarajevskog Općinskog suda
Advokati su istakli da nemaju primjedbi na rad suda, odnosno sudija, na dužinu trajanja sudskih postupaka kao ni na rokove u kojima se sudske odluke donose jer se iste uglavnom donose u zakonskim rokovima.

29.9.2019.
Održan sastanak sa predstavnicima Notarske komore FBiH
Pored redovne razmjene informacija o radu, na sastanku se posebno raspravljalo o osmomjesečnom izvještaju o radu notara, kao povjerenika suda, te o postupanju po predmetima Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu u vezi sa Odlukom Ustavnog suda FBiH broj U-22/1

30.8.2019.
Kolektivni godišnji odmor uposlenika suda protekao bez pritužbi stranaka i uz dnevnu ažurnost postupanja po hitnim predmetima
Tokom kolektivnog godišnjeg odmora u sudu izdato 6.902 zk izvatka i uvjerenja te 1.331 uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

30.5.2019.
Uskoro sedam šaltera u Zk uredu za postupanje po zahtjevima stranaka
Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge

10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

9.7.2018.
Predstavljene Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama BiH
 
Tokom prezentacije prikazan je kratkometražni film, podijeljen promotivni materijal, a predsjednica Jovanović je upoznala prisutne sa značajem i sadržajem Smjernica
 

 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je na sjednici održanoj u februaru 2015. godine usvojilo Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH, kao rezultat višemjesečnog rada panela pravosudnih stručnjaka iz BiH, a sa ciljem promovisanja profesionalnih odnosa i klime poštovanja unutar pravosudnih institucija.

 

S tim u vezi 09.07.2018. godine, u Multimedijalnoj sali Općinskog suda u Sarajevu, održana je prezentacija, a sa ciljem upoznavanja i edukacije uposlenika Općinskog suda u Sarajevu sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama BiH. Edukator je bila sudija Janja Jovanović, predsjednica suda.

 

 

Tokom prezentacije prikazan je kratkometražni film, podijeljen promotivni materijal, a predsjednica Jovanović je upoznala prisutne sa značajem i sadržajem Smjernica i to sa pojmovnim određenjem uznemiravanja obuhvaćenog Smjernicama, internim procedurama za preventivno djelovanje, a sve sa ciljem podizanja svijesti o prevenciji seksualnog, ali i rodno zasnovanog uznemiravanja. 

 

Prezentaciji su prisustvovali predsjednici sudskih odjeljenja, šefovi pisarnica te koordinatori, a imenovani su i savjetnici za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja i to:

 

-         Vesna Rašeta, sekretara suda

-         Muris Lončarević, šef pisarnica suda