AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
30.5.2019.
Uskoro sedam šaltera u Zk uredu za postupanje po zahtjevima stranaka
Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge

10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

15.11.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Sarajevo XIII, K.O. Sarajevo IX, K.O. Vogošća, K.O. Uglješići, K.O. Bioča, i K.O. Ljubnići

12.11.2018.
Demant u vezi sa predmetom Adnan Šerak
Molimo predstavnike medija da objave ovaj demant, a kako bi javnost bila tačno i pravovremeno informisana

9.11.2018.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena

28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu

28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
 
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu
 

Uz podršku USAID-ovog Projekta efikasnosti pravosuđa u BiH, u sarajevskom Općinskom sudu 28.09.2018. godine održana je obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa. Ciljna skupina obuke bile su sudije i stručni saradnici Općinskog suda, a edukatorica je bila  Victoria Henley, međunarodna ekspertica za etiku.

Na početku svog izlaganja Henley je pojasnila kako je važno da se odluke u pravosuđu donose nezavisno i nepristrasno te da je neophodno da postoje objektivne kontrole za nosioce pravosudne funkcije kada je u pitanju sukob interesa, kao što je podnošenje imovinskih kartona i izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa. Tokom obuke je na praktičnim primjerima jasno poentirana važnost javnog interesa u odnosu na privatni.

 

“Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu”, izjavila je Henley.

Na obuci kojoj je prisustvovalo oko 40 učesnika razgovaralo se, između ostalog, o tome šta je to stvarni, šta potencijalni, a šta pretpostavljeni sukob interesa, kako poduzeti neophodne korake za sprečavanje sukoba interesa te o važnosti kontinuirane edukacije u ovoj oblasti. Zaključeno je kako je za nosioce pravosudne funkcije važno da uvijek budu na oprezu u ovom smislu te da blagovremeno prepoznavaju, razmišljaju i savjetuju se o etičkim dilemama.


 “Jako smo ponosni što je Općinski sud u Sarajevu prvi sud u Bosni i Hercegovini u kojem se realizuje ovakva vrsta obuke za sudije. Sprečavanje sukoba interesa i davanje prednosti javnom nad ličnim interesom od presudne je važnosti za očuvanje integriteta pravosuđa i jačanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem“, rekla je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu.

Obuka se bazirala na Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu, koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH usvojilo u julu 2016. godine. S tim u vezi, razgovaralo se o nespojivosti određenih aktivnosti sa dužnostima nosilaca pravosudne funkcije, izvještavanju o imovini, primanjima poklona, zloupotrebi povjerljivih informacija, ex parte komunikaciji te o nepotizmu.

 

Ova obuka održana je u sklopu provođenja mjera za unaprjeđenje integriteta iz Plana integriteta Općinskog suda u Sarajevu. Planovi integriteta su preventivni antikorupcijski instrumenti koji imaju za cilj da umanje rizik od pojave koruptivnih ponašanja, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti u radu pravosudne institucije, te promovišu etično ponašanje, odgovornost i profesionalnost u pravosuđu.

Izradu Plana integriteta za Općinski sud u Sarajevu i organizaciju ove obuke podržao je USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH.