AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
7.11.2019.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Janja Jovanović, predsjednica sarajevskog Općinskog suda, istakla je značaj realizacije jednog ovakvog sastanka koji za cilj ima razmjenu mišljenja, usaglašavanje sudske prakse, jačanje autoriteta suda i procesne discipline te poboljšanje efikasnosti rada sudova

22.10.2019.
Delegacija Advokatske komore FBiH: Zadovoljni smo radom sarajevskog Općinskog suda
Advokati su istakli da nemaju primjedbi na rad suda, odnosno sudija, na dužinu trajanja sudskih postupaka kao ni na rokove u kojima se sudske odluke donose jer se iste uglavnom donose u zakonskim rokovima.

29.9.2019.
Održan sastanak sa predstavnicima Notarske komore FBiH
Pored redovne razmjene informacija o radu, na sastanku se posebno raspravljalo o osmomjesečnom izvještaju o radu notara, kao povjerenika suda, te o postupanju po predmetima Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu u vezi sa Odlukom Ustavnog suda FBiH broj U-22/1

30.8.2019.
Kolektivni godišnji odmor uposlenika suda protekao bez pritužbi stranaka i uz dnevnu ažurnost postupanja po hitnim predmetima
Tokom kolektivnog godišnjeg odmora u sudu izdato 6.902 zk izvatka i uvjerenja te 1.331 uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

30.5.2019.
Uskoro sedam šaltera u Zk uredu za postupanje po zahtjevima stranaka
Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge

10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

17.9.2018.
Norveška delegacija u posjeti Općinskom sudu u Sarajevu
 
Neke od tema su bile sudska nagodba i njena zastupljenost u ovim sudovima, elektronske baze podataka i način njihovog funkcionisanja, specijalizirana sudska odjeljenja te reforma bh. pravosuđa
 

Norveška delegacija sačinjena od predsjednika sudova, sudija i uposlenika dva prvostepena suda, Okružnog suda Vest-Telemark i Okružnog suda Sandefjord posjetila je 17.09.2018. godine Općinski sud u Sarajevu. Sastanku su, osim predsjednice Janje Jovanović, prisustvovali i sudije Emir Hasanbegović, predsjednik Prekršajnog odjeljenja te Kenan Hodžić, sudija Odjeljenja za radne sporove. Razgovaralo se o načinima na koji su organizovani norveški i bosanskohercegovački sudovi te sličnostima i različitostima pravnih sistema ove dvije zemlje. Neke od tema su bile sudska nagodba i njena zastupljenost u ovim sudovima, elektronske baze podataka i na koji način su osmišljene, specijalizirana sudska odjeljenja, reforma pravosuđa u BiH itd. Na kraju sastanka članovi norveške delegacije su se zahvalili predsjednici Jovanović na dobrodošlici te je predložen nastavak saradnjje ovih sudova i u budućnosti. 

Nakon sastanka, delegacija je obišla i prostorije Palate pravde.