AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
7.11.2019.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Janja Jovanović, predsjednica sarajevskog Općinskog suda, istakla je značaj realizacije jednog ovakvog sastanka koji za cilj ima razmjenu mišljenja, usaglašavanje sudske prakse, jačanje autoriteta suda i procesne discipline te poboljšanje efikasnosti rada sudova

22.10.2019.
Delegacija Advokatske komore FBiH: Zadovoljni smo radom sarajevskog Općinskog suda
Advokati su istakli da nemaju primjedbi na rad suda, odnosno sudija, na dužinu trajanja sudskih postupaka kao ni na rokove u kojima se sudske odluke donose jer se iste uglavnom donose u zakonskim rokovima.

29.9.2019.
Održan sastanak sa predstavnicima Notarske komore FBiH
Pored redovne razmjene informacija o radu, na sastanku se posebno raspravljalo o osmomjesečnom izvještaju o radu notara, kao povjerenika suda, te o postupanju po predmetima Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu u vezi sa Odlukom Ustavnog suda FBiH broj U-22/1

30.8.2019.
Kolektivni godišnji odmor uposlenika suda protekao bez pritužbi stranaka i uz dnevnu ažurnost postupanja po hitnim predmetima
Tokom kolektivnog godišnjeg odmora u sudu izdato 6.902 zk izvatka i uvjerenja te 1.331 uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

30.5.2019.
Uskoro sedam šaltera u Zk uredu za postupanje po zahtjevima stranaka
Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge

10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

2.7.2018.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
 
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 16.07. do 10.08.2018. godine
 

Na osnovu člana 31. i 56. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl. novine Federacije 38/05 i 22/06) i člana 8. tačka 5. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH (Sl. novine Federacije BiH 72/05), a shodno Preporuci VSTV-a BiH, predsjednica suda donijela je Odluku o kolektivnom korištenju godišnjeg odmora uposlenika Općinskog suda u Sarajevu za 2018. godinu. Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu koristit će godišnji odmor od 16.07. do 10.08.2018. (20 radnih dana), tako da će otpočeti sa radom 13.08.2018. godine. Tokom kolektivnog godišnjeg odmora stranke ne mogu ulaziti u zgradu suda izuzev:

- U slučajevima iz nadležnosti Kantonalnog suda u Sarajevu, sudske policije, Tužilaštva KS i po pozivu;

- Do prijemne kancelarije (da predaju podnesak);

- Radi predaje zahtjeva za izdavanje raznih uvjerenja;

- Radi ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu;

- Radi predaje zahtjeva u Zk ured i izdavanja zk izvataka;

- Radi izdavanja govornica (posjete pritvorenim licima).