AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
2.7.2018.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 16.07. do 10.08.2018. godine

23.4.2018.
Saradnja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Općinskog suda u Sarajevu
Predsjedavajuća Ombudsmenka Bosne i Hercegovine Nives Jukić i predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović razgovarale o dužini trajanja sudskih postupaka pred bh. sudovima

4.4.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. NIŠIĆI, K.O. LJUBINA, K.O. KADARIĆI, K.O. ELEŠEHOVIĆI i K.O. SARAJEVO VII

11.12.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. SARAJEVO III, K.O. SARAJEVO XI, K.O. KOBILJA GLAVA i K.O. GORA

19.9.2017.
Predsjednici Janji Jovanović obnovljen mandat
Novi četverogodišnji mandat predsjednice Jovanović

28.8.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Podgora I, k.o. Podgora II, k.o. Vogošća

22.6.2017.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 17.07. do 11.08.2017. godine

30.3.2017.
U sarajevskom Općinskom sudu svečano predstavljene Smjernice za postupanje u parničnom postupku
Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter

28.3.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Novo Sarajevo II, k.o. Novo Sarajevo V, k.o. Buča Potok i k.o. Dolac

16.2.2017.
Ministar Nenadić i predsjednica Jovanović: Neprihvatljivo je što su komunalna preduzeća u Općinskom sudu prepoznala svoju naplatnu službu
Naglašena je potreba nastavka zajedničkog rada na sagledavanju stanja i problema, kao i pokretanja neophodnih izmjena propisa koji bi rasteretili rad suda i omogućili njegovu efikasnost i ekonomičnost u radu

23.4.2018.
Saradnja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Općinskog suda u Sarajevu
 
Predsjedavajuća Ombudsmenka Bosne i Hercegovine Nives Jukić i predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović razgovarale o dužini trajanja sudskih postupaka pred bh. sudovima
 

Na inicijativu Nives Jukić, predsjedavajuće Ombudsmenke za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u Općinskom sudu u Sarajevu je 19.04.2018. godine održan sastanak sa ciljem razmatranja problema  i detektiranja uzroka neprimjerene dužine trajanja postupaka pred sudovima u Bosni i Hercegovini, a u konkretnom slučaju pred Općinskim sudom u Sarajevu.

 

Na početku ovog sastanka Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu se zahvalila predsjedavajućoj Ombudsmenki na inicijativi za održavanje sastanka naglasivši da se radi o veoma ozbiljnom problemu čije rješavanje zahtjeva sveobuhvatnu analizu ne samo rada sudova već i drugih učesnika u postupcima pred sudovima, te izvršne i zakonodavne vlasti. Jovanović je istakla da je potrebno detaljno analizirati broj i vrstu ovih predmeta, blagovremenost u postupanju sudova u svim fazama postupanja, urednost podnesaka, vrste radnji koje su stranke preduzimale u toku postupka, broj odloženih, odgođenih ročišta te druge pokazatelje čime bi se precizno utvrdili razlozi dužine trajanja sudskih postupaka.

 

Općinski sud u Sarajevu je prije 3 godine pokrenuo projekat koji za cilj ima jačanja procesne discipline, a što je za rezultat imalo ubrzavanje dinamike rješavanja predmeta, smanjen trend neopravdanog odlaganja ili odgađanja ročišta te ažurnost u radu suda. U tu svrhu su izrađene Smjernice za postupanje u parničnom postupku čija primjena doprinosi osiguravanju jednakosti građana pred sudom te istovremeno sprečava zloupotrebu procesnih prava koja, u krajnjoj liniji i  dovodi do problema nerazumnog trajanja postupaka pred sudovima. U tom smislu predsjednica Jovanović je istakla da je ovaj sud preduzeo sve kako bi se postupci rješavali u okviru optimalnih rokova te da danas rijetko zaprima urgencije i pritužbe na dužinu trajanja postupka.

 

Prema statističkim podacima Općinskog suda u Sarajevu za mjesec mart 2018 godine, od ukupno 1.001.174 neriješenih predmeta, 957.894 ili 95,68% čine komunalni predmeti, dok je 43.280 ili 4,32% strukturnih predmeta. Kako ističe predsjednica Jovanović, većinu ovih predmeta (komunalni) sudovi uopšte ne treba da rade te posebno ističe da zakonodavna vlast, umjesto da rastereti pravosuđe, kontinuirano sudovima nameće dodatne obaveze. Zakoni se olako donose pri čemu se ekonomska analiza provedbe nikada ne napravi niti se utvrđuje šta je sve potrebno od ljudskih i materijalnih resursa za provedbu zakona. Pored toga predsjednica Jovanović smatra da je relativno niska cijena sudskih taksi jedan od razloga preopterećenosti sudova (npr. najniža taksa od 20 KM).

 

Na kraju sastanka, predsjednica Jovanović je naglasila važnost  rješavanja problema koji se odnosi na dužinu trajanja sudskih postupaka i stoga je dogovorena dalja saradnja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne I Hercegovine I Općinskog suda u Sarajevu, a sve u cilju sveobuhvatnije analize i iznalaženja adekvatnih rješenja ovog problema.