AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
7.11.2019.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Janja Jovanović, predsjednica sarajevskog Općinskog suda, istakla je značaj realizacije jednog ovakvog sastanka koji za cilj ima razmjenu mišljenja, usaglašavanje sudske prakse, jačanje autoriteta suda i procesne discipline te poboljšanje efikasnosti rada sudova

22.10.2019.
Delegacija Advokatske komore FBiH: Zadovoljni smo radom sarajevskog Općinskog suda
Advokati su istakli da nemaju primjedbi na rad suda, odnosno sudija, na dužinu trajanja sudskih postupaka kao ni na rokove u kojima se sudske odluke donose jer se iste uglavnom donose u zakonskim rokovima.

29.9.2019.
Održan sastanak sa predstavnicima Notarske komore FBiH
Pored redovne razmjene informacija o radu, na sastanku se posebno raspravljalo o osmomjesečnom izvještaju o radu notara, kao povjerenika suda, te o postupanju po predmetima Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu u vezi sa Odlukom Ustavnog suda FBiH broj U-22/1

30.8.2019.
Kolektivni godišnji odmor uposlenika suda protekao bez pritužbi stranaka i uz dnevnu ažurnost postupanja po hitnim predmetima
Tokom kolektivnog godišnjeg odmora u sudu izdato 6.902 zk izvatka i uvjerenja te 1.331 uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

30.5.2019.
Uskoro sedam šaltera u Zk uredu za postupanje po zahtjevima stranaka
Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge

10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

23.4.2018.
Saradnja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Općinskog suda u Sarajevu
 
Predsjedavajuća Ombudsmenka Bosne i Hercegovine Nives Jukić i predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović razgovarale o dužini trajanja sudskih postupaka pred bh. sudovima
 

Na inicijativu Nives Jukić, predsjedavajuće Ombudsmenke za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u Općinskom sudu u Sarajevu je 19.04.2018. godine održan sastanak sa ciljem razmatranja problema  i detektiranja uzroka neprimjerene dužine trajanja postupaka pred sudovima u Bosni i Hercegovini, a u konkretnom slučaju pred Općinskim sudom u Sarajevu.

 

Na početku ovog sastanka Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu se zahvalila predsjedavajućoj Ombudsmenki na inicijativi za održavanje sastanka naglasivši da se radi o veoma ozbiljnom problemu čije rješavanje zahtjeva sveobuhvatnu analizu ne samo rada sudova već i drugih učesnika u postupcima pred sudovima, te izvršne i zakonodavne vlasti. Jovanović je istakla da je potrebno detaljno analizirati broj i vrstu ovih predmeta, blagovremenost u postupanju sudova u svim fazama postupanja, urednost podnesaka, vrste radnji koje su stranke preduzimale u toku postupka, broj odloženih, odgođenih ročišta te druge pokazatelje čime bi se precizno utvrdili razlozi dužine trajanja sudskih postupaka.

 

Općinski sud u Sarajevu je prije 3 godine pokrenuo projekat koji za cilj ima jačanja procesne discipline, a što je za rezultat imalo ubrzavanje dinamike rješavanja predmeta, smanjen trend neopravdanog odlaganja ili odgađanja ročišta te ažurnost u radu suda. U tu svrhu su izrađene Smjernice za postupanje u parničnom postupku čija primjena doprinosi osiguravanju jednakosti građana pred sudom te istovremeno sprečava zloupotrebu procesnih prava koja, u krajnjoj liniji i  dovodi do problema nerazumnog trajanja postupaka pred sudovima. U tom smislu predsjednica Jovanović je istakla da je ovaj sud preduzeo sve kako bi se postupci rješavali u okviru optimalnih rokova te da danas rijetko zaprima urgencije i pritužbe na dužinu trajanja postupka.

 

Prema statističkim podacima Općinskog suda u Sarajevu za mjesec mart 2018 godine, od ukupno 1.001.174 neriješenih predmeta, 957.894 ili 95,68% čine komunalni predmeti, dok je 43.280 ili 4,32% strukturnih predmeta. Kako ističe predsjednica Jovanović, većinu ovih predmeta (komunalni) sudovi uopšte ne treba da rade te posebno ističe da zakonodavna vlast, umjesto da rastereti pravosuđe, kontinuirano sudovima nameće dodatne obaveze. Zakoni se olako donose pri čemu se ekonomska analiza provedbe nikada ne napravi niti se utvrđuje šta je sve potrebno od ljudskih i materijalnih resursa za provedbu zakona. Pored toga predsjednica Jovanović smatra da je relativno niska cijena sudskih taksi jedan od razloga preopterećenosti sudova (npr. najniža taksa od 20 KM).

 

Na kraju sastanka, predsjednica Jovanović je naglasila važnost  rješavanja problema koji se odnosi na dužinu trajanja sudskih postupaka i stoga je dogovorena dalja saradnja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne I Hercegovine I Općinskog suda u Sarajevu, a sve u cilju sveobuhvatnije analize i iznalaženja adekvatnih rješenja ovog problema.