AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

15.11.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Sarajevo XIII, K.O. Sarajevo IX, K.O. Vogošća, K.O. Uglješići, K.O. Bioča, i K.O. Ljubnići

12.11.2018.
Demant u vezi sa predmetom Adnan Šerak
Molimo predstavnike medija da objave ovaj demant, a kako bi javnost bila tačno i pravovremeno informisana

9.11.2018.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena

28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu

17.9.2018.
Norveška delegacija u posjeti Općinskom sudu u Sarajevu
Neke od tema su bile sudska nagodba i njena zastupljenost u ovim sudovima, elektronske baze podataka i način njihovog funkcionisanja, specijalizirana sudska odjeljenja te reforma bh. pravosuđa

19.9.2017.
Predsjednici Janji Jovanović obnovljen mandat
 
Novi četverogodišnji mandat predsjednice Jovanović
 
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je na sjednici održanoj 6. septembra 2017. godine donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini kojom je ponovo imenovalo Janju Jovanović za predsjednicu Općinskog suda u Sarajevu.

Pri donošenju Odluke o imenovanju VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata, stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri, sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlucno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje, odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla te profesionalne nepristranosti i ugleda.

Predsjednica Jovanović je član menadžmenta Općinskog suda u Sarajevu od 2008. godine, a funkciju vršioca dužnosti predsjednice Suda obnašala je od 1. februara 2013. godine, nakon čega je 1. septembra 2013. godine imenovana za predsjednicu Općinskog suda u Sarajevu.

Novi četverogodišnji mandat predsjednice Jovanović počeo je 6. septembra 2017. godine, kada je zvanično ponovo stupila na dužnost predsjednice Općinskog suda u Sarajevu.