AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
30.5.2019.
Uskoro sedam šaltera u Zk uredu za postupanje po zahtjevima stranaka
Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge

10.4.2019.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 15.07. do 09.08.2019. godine

26.3.2019.
Obavještenje o promjeni računa

21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

15.11.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Sarajevo XIII, K.O. Sarajevo IX, K.O. Vogošća, K.O. Uglješići, K.O. Bioča, i K.O. Ljubnići

12.11.2018.
Demant u vezi sa predmetom Adnan Šerak
Molimo predstavnike medija da objave ovaj demant, a kako bi javnost bila tačno i pravovremeno informisana

9.11.2018.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena

28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu

22.6.2017.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
 
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 17.07. do 11.08.2017. godine
 

Na osnovu člana 31. i 56. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl.novine Federacije 38/05 i 22/06) i člana 8. tačka 5. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH (Sl. novine Federacije BiH 72/05), a shodno Preporuci VSTV-a BiH, predsjednica suda donijela je Odluku o kolektivnom korištenju godišnjeg odmora uposlenika Općinskog suda u Sarajevu za 2017. godinu.

Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu koristit će godišnji odmor od 17.07. do 11.08.2017. (20 radnih dana), tako da će otpočeti sa radom 14.08.2017. godine.

Tokom kolektivnog godišnjeg odmora stranke ne mogu ulaziti u zgradu suda izuzev:

  - U slučajevima iz nadležnosti Kantonalnog suda u Sarajevu, sudske policije, Tužilaštva i po pozivu;

 - Do prijemne kancelarije (da predaju podnesak);

 - Radi predaje zahtjeva za izdavanje raznih uvjerenja;

 - Radi ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu;

 - Radi predaje zahtjeva u Zk ured i izdavanja zk izvadaka;

 - Radi izdavanja govornica (posjete pritvorenim licima).

 

PREDSJEDNICA SUDA

      Janja Jovanović