AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

15.11.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Sarajevo XIII, K.O. Sarajevo IX, K.O. Vogošća, K.O. Uglješići, K.O. Bioča, i K.O. Ljubnići

12.11.2018.
Demant u vezi sa predmetom Adnan Šerak
Molimo predstavnike medija da objave ovaj demant, a kako bi javnost bila tačno i pravovremeno informisana

9.11.2018.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena

28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu

17.9.2018.
Norveška delegacija u posjeti Općinskom sudu u Sarajevu
Neke od tema su bile sudska nagodba i njena zastupljenost u ovim sudovima, elektronske baze podataka i način njihovog funkcionisanja, specijalizirana sudska odjeljenja te reforma bh. pravosuđa

9.7.2018.
Predstavljene Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama BiH
Tokom prezentacije prikazan je kratkometražni film, podijeljen promotivni materijal, a predsjednica Jovanović je upoznala prisutne sa značajem i sadržajem Smjernica

2.7.2018.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 16.07. do 10.08.2018. godine

30.3.2017.
U sarajevskom Općinskom sudu svečano predstavljene Smjernice za postupanje u parničnom postupku
 
Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter
 

Uz prisustvo velikog broja gostiju i predstavnika medija, 29.03.2017. godine  u Općinskom sudu u Sarajevu svečano su prezentovane Smjernice za postupanje u parničnom postupku. Prisutnima su se tom prilikom obratili Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, Jasmin Jahjaefendić, predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu te Esther de Rooij, zamjenica predsjednika Okružnog suda u Amsterdamu.

Predsjednica Jovanović, koja je ujedno bila i moderator,  pozdravila je prisutne te im se zahvalila na dolasku. U svom obraćanju ona je ukratko pojasnila važnost donošenja Smjernica za postupanje u parničnom postupku, a koje imaju za cilj unaprjeđenje efikasnosti u radu suda, ujednačavanje sudske prakse, skraćivanje rokova u postupanju po sudskim predmetima, unaprjeđenje procesne discipline učesnika u postupku, poboljšanje povjerenja javnosti u rad suda te smanjenje broja neriješenih predmeta. Primjenom Smjernica povećat će se izvjesnost u pogledu postupanja suda povodom nekih procesnih radnji koje stranke poduzimaju. 

Tokom prezentacije Smjernica istaknuto je da je to jedan od najznačajnijih, ali i najkorisnijih dokumenata koji je urađen do sada u okviru Projekta unaprjeđenja efikasnosti pravosuđa. Pomenuti Projekat implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Okružni sud u Amsterdamu, a u saradnji sa Općinskim i Kantonalnim sudom u Sarajevu. Sarajevski Općinski sud izabran je za implementaciju Projekta budući da se radi o najvećem bh. Sudu, sa najvećim brojem sudija, predmeta i stranaka (učesnika) u postupku. Smjernice su napisane od strane sudija Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu. Trenutno menadžment sarajevskog Općinskog suda već poduzima aktivnosti na edukaciji sudija drugih sudskih odjeljenja koja u svom postupanju po predmetima primjenjuju Zakon o parničnom postupku FBiH, da počnu primjenjivati i Smjernice.

Na prezentaciji Smjernica prisutnima su se svojim izlaganjem obratile i sudija Amela Selimović Fazlagić, predsjednica Parničnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu, te sudija Svjetlana Milišić Veličkovski, predsjednica Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu,  a koja su govorile o razlozima donošenja Smjernica i očekivanim efektima, dok je sudija Naida Tabaković prezentovala  sadržaj Smjernica.

 

Promociji su prisustvovali predstavnici agencija za bankarstvo, advokatskih komora, pravobranilaštva, Centra za besplatnu pravnu pomoć, advokati te druge zainteresovane stranke.  

O Projektu 

Naime, u  okviru Projekta unaprijeđenja efikasnosti pravosuđa II (u nastavku: Projekat), kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Okružni sud u Amsterdamu u saradnji sa Općinskim i Kantonalnim sudom u Sarajevu, provodi aktivnosti koje za cilj imaju unaprijeđenje efikasnosti rada Općinskog suda u Sarajevu, a sa ciljem skraćivanja trajanja sudskih postupaka i smanjenja broja starih i neriješenih predmeta. 

Aktivnosti Projekta su posebno usmjerene na unaprijeđenje efikasnosti u provođenju parničnog postupka pred sudom jer je prilikom analiziranja postojećeg stanja uočena potreba za ujednačavanjem sudske prakse u provođenju parničnog postupka, odnosno ujednačavanjem tumačenja odredbi Zakona o parničnom postupku, te je utvrđen problem velikog broja odgođenih i odloženih ročišta. Ova, kao i druga sporna pitanja koja se javljaju u praksi, a koja su od značaja za konačan kvalitet odluka i dužinu trajanja postupaka, opredijelili su sarajevski Općinski i Kantonalni sud da pristupe ujednačavanju pravnih stavova i postupanja, iz čega su proizašle Smjernice. Nastale su kao rezultat zajedničkih napora sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu, koji su u saradnji sa ekspertima Okružnog suda u Amsterdamu analizirali postojeće probleme u primjeni Zakona o parničnom postupku FBiH, a sve sa ciljem jačanja efikasnosti rada Općinskog suda u Sarajevu u smislu skraćenja vremena trajanja sudskih postupaka i smanjenja broja starih i neriješenih predmeta.  

Iste su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter za sudije Općinskog suda u Sarajevu, kao i za učesnike u parničnim postupcima koji se odvijaju pred ovim sudom.