AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
30.3.2017.
U sarajevskom Općinskom sudu svečano predstavljene Smjernice za postupanje u parničnom postupku
Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter

28.3.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Novo Sarajevo II, k.o. Novo Sarajevo V, k.o. Buča Potok i k.o. Dolac

16.2.2017.
Ministar Nenadić i predsjednica Jovanović: Neprihvatljivo je što su komunalna preduzeća u Općinskom sudu prepoznala svoju naplatnu službu
Naglašena je potreba nastavka zajedničkog rada na sagledavanju stanja i problema, kao i pokretanja neophodnih izmjena propisa koji bi rasteretili rad suda i omogućili njegovu efikasnost i ekonomičnost u radu

3.2.2017.
Okrugli sto „Tehnike izrade prvostepene i drugostepene sudske odluke“
Svrha okruglog stola je unapređenje kvaliteta prvostepenih i drugostepenih sudskih odluka u skladu s evropskim standardom, uloge sudije u utvrđivanju i izvođenju dokaza kao i razmjena iskustava sudija prvostepenog i drugostepenog suda sa kolegama iz Nizozemske

5.1.2017.
Obavještenje

15.11.2016.
Kantonalni sud u Sarajevu i Općinski sud u Sarajevu potpisali Memorandum o saradnji za unapređenje efikasnosti pravosuđa
Potpisivanjem Memoranduma potvrđuje se saradnja u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansiraju Vlada Norveške i Vlada Nizozemske i aktivnostima koje doprinose unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH

3.11.2016.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Ilijaš grad, k.o. Sarajevo X i k.o. Sarajevo IV
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose

27.10.2016.
Ministar Nenadić najavio: Uskoro Akcioni plan mjera i aktivnosti za unapređenje naplate komunalnih potraživanja u Kantonu Sarajevu
Razlog organizacije serije sastanaka i posjeta nadležnim odjeljenjima Općinskog suda bio je višegodišnji problem nagomilanih neriješenih predmeta iz oblasti naplate komunalnih usluga i rješavanje sporova male vrijednosti

6.10.2016.
"Sedmice sudske nagodbe" u sarajevskom Općinskom sudu
Sud poziva sve zainteresovane stranke koje na ovom sudu vode sudske postupke da se odazovu dolaskom na sud ili podnošenjem zahtjeva za sporazumno rješavanje spora

5.10.2016.
Aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ od 01. do 14.10.2016. g.
Cilj organizovanja „Sedmice sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke

30.3.2017.
U sarajevskom Općinskom sudu svečano predstavljene Smjernice za postupanje u parničnom postupku
 
Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter
 

Uz prisustvo velikog broja gostiju i predstavnika medija, 29.03.2017. godine  u Općinskom sudu u Sarajevu svečano su prezentovane Smjernice za postupanje u parničnom postupku. Prisutnima su se tom prilikom obratili Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, Jasmin Jahjaefendić, predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu te Esther de Rooij, zamjenica predsjednika Okružnog suda u Amsterdamu.

Predsjednica Jovanović, koja je ujedno bila i moderator,  pozdravila je prisutne te im se zahvalila na dolasku. U svom obraćanju ona je ukratko pojasnila važnost donošenja Smjernica za postupanje u parničnom postupku, a koje imaju za cilj unaprjeđenje efikasnosti u radu suda, ujednačavanje sudske prakse, skraćivanje rokova u postupanju po sudskim predmetima, unaprjeđenje procesne discipline učesnika u postupku, poboljšanje povjerenja javnosti u rad suda te smanjenje broja neriješenih predmeta. Primjenom Smjernica povećat će se izvjesnost u pogledu postupanja suda povodom nekih procesnih radnji koje stranke poduzimaju. 

Tokom prezentacije Smjernica istaknuto je da je to jedan od najznačajnijih, ali i najkorisnijih dokumenata koji je urađen do sada u okviru Projekta unaprjeđenja efikasnosti pravosuđa. Pomenuti Projekat implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Okružni sud u Amsterdamu, a u saradnji sa Općinskim i Kantonalnim sudom u Sarajevu. Sarajevski Općinski sud izabran je za implementaciju Projekta budući da se radi o najvećem bh. Sudu, sa najvećim brojem sudija, predmeta i stranaka (učesnika) u postupku. Smjernice su napisane od strane sudija Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu. Trenutno menadžment sarajevskog Općinskog suda već poduzima aktivnosti na edukaciji sudija drugih sudskih odjeljenja koja u svom postupanju po predmetima primjenjuju Zakon o parničnom postupku FBiH, da počnu primjenjivati i Smjernice.

Na prezentaciji Smjernica prisutnima su se svojim izlaganjem obratile i sudija Amela Selimović Fazlagić, predsjednica Parničnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu, te sudija Svjetlana Milišić Veličkovski, predsjednica Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu,  a koja su govorile o razlozima donošenja Smjernica i očekivanim efektima, dok je sudija Naida Tabaković prezentovala  sadržaj Smjernica.

 

Promociji su prisustvovali predstavnici agencija za bankarstvo, advokatskih komora, pravobranilaštva, Centra za besplatnu pravnu pomoć, advokati te druge zainteresovane stranke.  

O Projektu 

Naime, u  okviru Projekta unaprijeđenja efikasnosti pravosuđa II (u nastavku: Projekat), kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Okružni sud u Amsterdamu u saradnji sa Općinskim i Kantonalnim sudom u Sarajevu, provodi aktivnosti koje za cilj imaju unaprijeđenje efikasnosti rada Općinskog suda u Sarajevu, a sa ciljem skraćivanja trajanja sudskih postupaka i smanjenja broja starih i neriješenih predmeta. 

Aktivnosti Projekta su posebno usmjerene na unaprijeđenje efikasnosti u provođenju parničnog postupka pred sudom jer je prilikom analiziranja postojećeg stanja uočena potreba za ujednačavanjem sudske prakse u provođenju parničnog postupka, odnosno ujednačavanjem tumačenja odredbi Zakona o parničnom postupku, te je utvrđen problem velikog broja odgođenih i odloženih ročišta. Ova, kao i druga sporna pitanja koja se javljaju u praksi, a koja su od značaja za konačan kvalitet odluka i dužinu trajanja postupaka, opredijelili su sarajevski Općinski i Kantonalni sud da pristupe ujednačavanju pravnih stavova i postupanja, iz čega su proizašle Smjernice. Nastale su kao rezultat zajedničkih napora sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu, koji su u saradnji sa ekspertima Okružnog suda u Amsterdamu analizirali postojeće probleme u primjeni Zakona o parničnom postupku FBiH, a sve sa ciljem jačanja efikasnosti rada Općinskog suda u Sarajevu u smislu skraćenja vremena trajanja sudskih postupaka i smanjenja broja starih i neriješenih predmeta.  

Iste su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter za sudije Općinskog suda u Sarajevu, kao i za učesnike u parničnim postupcima koji se odvijaju pred ovim sudom.