AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
30.3.2017.
U sarajevskom Općinskom sudu svečano predstavljene Smjernice za postupanje u parničnom postupku
Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter

28.3.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Novo Sarajevo II, k.o. Novo Sarajevo V, k.o. Buča Potok i k.o. Dolac

16.2.2017.
Ministar Nenadić i predsjednica Jovanović: Neprihvatljivo je što su komunalna preduzeća u Općinskom sudu prepoznala svoju naplatnu službu
Naglašena je potreba nastavka zajedničkog rada na sagledavanju stanja i problema, kao i pokretanja neophodnih izmjena propisa koji bi rasteretili rad suda i omogućili njegovu efikasnost i ekonomičnost u radu

3.2.2017.
Okrugli sto „Tehnike izrade prvostepene i drugostepene sudske odluke“
Svrha okruglog stola je unapređenje kvaliteta prvostepenih i drugostepenih sudskih odluka u skladu s evropskim standardom, uloge sudije u utvrđivanju i izvođenju dokaza kao i razmjena iskustava sudija prvostepenog i drugostepenog suda sa kolegama iz Nizozemske

5.1.2017.
Obavještenje

15.11.2016.
Kantonalni sud u Sarajevu i Općinski sud u Sarajevu potpisali Memorandum o saradnji za unapređenje efikasnosti pravosuđa
Potpisivanjem Memoranduma potvrđuje se saradnja u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansiraju Vlada Norveške i Vlada Nizozemske i aktivnostima koje doprinose unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH

3.11.2016.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Ilijaš grad, k.o. Sarajevo X i k.o. Sarajevo IV
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose

27.10.2016.
Ministar Nenadić najavio: Uskoro Akcioni plan mjera i aktivnosti za unapređenje naplate komunalnih potraživanja u Kantonu Sarajevu
Razlog organizacije serije sastanaka i posjeta nadležnim odjeljenjima Općinskog suda bio je višegodišnji problem nagomilanih neriješenih predmeta iz oblasti naplate komunalnih usluga i rješavanje sporova male vrijednosti

6.10.2016.
"Sedmice sudske nagodbe" u sarajevskom Općinskom sudu
Sud poziva sve zainteresovane stranke koje na ovom sudu vode sudske postupke da se odazovu dolaskom na sud ili podnošenjem zahtjeva za sporazumno rješavanje spora

5.10.2016.
Aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ od 01. do 14.10.2016. g.
Cilj organizovanja „Sedmice sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke

16.2.2017.
Ministar Nenadić i predsjednica Jovanović: Neprihvatljivo je što su komunalna preduzeća u Općinskom sudu prepoznala svoju naplatnu službu
 
Naglašena je potreba nastavka zajedničkog rada na sagledavanju stanja i problema, kao i pokretanja neophodnih izmjena propisa koji bi rasteretili rad suda i omogućili njegovu efikasnost i ekonomičnost u radu
 

Aktivnosti Općinskog suda u Sarajevu i Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, predstojeći prioriteti u radu, potrebe, kao i raspoloživi budžeti za rad ovih institucija u Kantonu Sarajevo teme su o kojima je ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić razgovarao sa predsjednicom ovog suda Janjom Jovanović 13.02.2017. godine. 

Ovom prilikom ministar Nenadić obavijestio je predsjednicu Jovanović o odobrenom Budžetu za rad Općinskog suda u 2017. godini koji će osigurati njegov nesmetan rad i izvršenje svih propisanih zadataka. 

„Nema značajnijih razlika u odnosu na iznose prošlogodišnjih budžetskih pozicija“, naveo je ministar Nenadić koji je putem Vlade Kantona Sarajevo u prošloj godini osigurao realizaciju planiranog Budžeta u svim njegovim stavkama. Naglasio je potrebu nastavka zajedničkog rada na sagledavanju stanja i problema, kao i pokretanja neophodnih izmjena propisa koji bi rasteretili rad sudova i omogućili njegovu efikasnost i ekonomičnost u radu.

 

Predsjednica Jovanović informirala je ministra da je Općinski sud u Sarajevu najveći sud u BiH u kojem trenutno radi oko 500 osoba. Pojedinačno je govorila o radu i problemima Parničnog, Radnog, Porodičnog, Privrednog, Vanparničnog, Izvršnog, Prekršajnog odjeljenja, Odjeljenju registra za upis pravnih lica, ZK uredu i ostalim organizacionim jedinicama. Poseban problem u njegovom funkcioniranju i dalje jeste rješavanje sporova male vrijednosti, gdje se kontinuirano u radu nalazi preko 900.000 predmeta iz oblasti komunalne privrede, tj. tužbi javnih komunalnih preduzeća protiv građana koji ne izmiruju svoje obaveze za pružene komunalne usluge. U tom odjeljenju se također nalazi i povećava broj tužbi upravitelja protiv neplatiša usluga za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima zgrada u Kantonu Sarajevo. 

„Nakon što je tokom prošle godine riješen značajan broj ovih predmeta, od početka ove kalendarske godine samo preduzeće 'Vodovod i kanalizacija' je dostavilo novih 105.000, a 'Rad' 55.000 tužbi. Očekuju se i tužbe drugih preduzeća i Sud je ponovno na početku, kao i svake kalendarske i budžetske godine“, istakla je Jovanović. 

Ministar Nenadić i predsjednica Jovanović nastavit će institucionalnu bitku za rješavanje ovog višegodišnjeg problema, jer je očigledno da su „komunalna preduzeća u Općinskom sudu prepoznala svoju naplatnu službu“, što je obostrano ocijenjeno neprihvatljivim. Po svakoj od spomenutih tužbi, a neke od njih su i na iznos od 2 KM, u što se ministar i lično uvjerio, troškovi formiranja predmeta, propisanih taksi i administriranja iznose oko 90 KM za Budžet Kantona Sarajevo.

 

Indikativno je, također, da se na Općinskom sudu u nadležnom Registru privrednih subjekata, trenutno rješava oko 5.500 zahtjeva za registracije i promjene u registracijama privrednih subjekata pri čemu se uporedbom dolazi do zaključka da se skoro isti broj privrednih subjekata registruje i gasi, dok je istovremeno mali broj privrednih sporova.

U Radnom odjeljenju je ogroman broj tužbi, a samo u prošloj godini ih je zaprimljeno 5.757, što je preveliko opterećenje za 15 sudija tog odjeljenja. Predsjednica i ministar su razgovarali o mogućnostima spajanja predmeta u jedan gdje je to moguće, kao i drugim rješenjima za efikasniji rad ovog odjeljenja. 

U Sudu ukazuju i na nekvalitetna zakonska rješenja vezana za bolovanja, jer postoje ozbiljne indicije o zloupotrebi tog prava zaposlenih, a što također značajno utječe na rad i efikasnost Suda. Ministar će i ovo pitanje razmotriti sa nadležnim institucijama, kako bi se eventualno izvršile izmjene odgovarajućih propisa i zaustavila loša praksa.

Ministar i predsjednica su razgovarali i o nedostajućim sredstvima za izvršenje zakonskih obaveza Kantona Sarajevo, u vezi sa radom pravosuđa i dogovarali načine kako će se i ovo pitanje rješavati tokom 2017. godine.

Ministar Nenadić pozvao je predsjednicu Jovanović da zajedno posjete JU Terepijsku zajednicu - Kampus Kantona Sarajevo s ciljem uvida u provođenje alternativne krivične sankcije „rad za opće dobro na slobodi“.