AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
21.2.2019.
Obavještenje

14.1.2019.
Projekat digitalizacije arhivske građe Registra u sarajevskom Općinskom sudu
Na sastanku su sa predstavnicima „Mikrografije“ dogovoreni detalji u vezi sa početkom implementacije Projekta, određene su prostorije u kojima će se vršiti priprema i skeniranje, a uskoro bi trebalo otpočeti proces digitalizacije.

9.1.2019.
Novoimenovani premijer i ministri KS posjetili Općinski sud u Sarajevu
Premijer je prilikom posjete izjavio da će nova Vlada KS pružiti svu podršku Općinskom sudu u Sarajevu kako bi bio na usluzi građanima na najefikasniji mogući način

15.11.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. Sarajevo XIII, K.O. Sarajevo IX, K.O. Vogošća, K.O. Uglješići, K.O. Bioča, i K.O. Ljubnići

12.11.2018.
Demant u vezi sa predmetom Adnan Šerak
Molimo predstavnike medija da objave ovaj demant, a kako bi javnost bila tačno i pravovremeno informisana

9.11.2018.
Održan stručni sastanak sudija Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu
Organizator i moderator sastanka bila je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je govorila o prednostima timskog rada i rezultatima koje je Sud već postigao u odjeljenjima gdje je timski rad ojačan i gdje je saradnja sa Kantonalnim sudom već uspostavljena

28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu

17.9.2018.
Norveška delegacija u posjeti Općinskom sudu u Sarajevu
Neke od tema su bile sudska nagodba i njena zastupljenost u ovim sudovima, elektronske baze podataka i način njihovog funkcionisanja, specijalizirana sudska odjeljenja te reforma bh. pravosuđa

9.7.2018.
Predstavljene Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama BiH
Tokom prezentacije prikazan je kratkometražni film, podijeljen promotivni materijal, a predsjednica Jovanović je upoznala prisutne sa značajem i sadržajem Smjernica

2.7.2018.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 16.07. do 10.08.2018. godine

3.2.2017.
Okrugli sto „Tehnike izrade prvostepene i drugostepene sudske odluke“
 
Svrha okruglog stola je unapređenje kvaliteta prvostepenih i drugostepenih sudskih odluka u skladu s evropskim standardom, uloge sudije u utvrđivanju i izvođenju dokaza kao i razmjena iskustava sudija prvostepenog i drugostepenog suda sa kolegama iz Nizozemske
 

Dvodnevni okrugli sto „Tehnike izrade prvostepene i drugostepene sudske odluke“ održat će se 6. i 7. februara 2017. godine s početkom u 13 sati u prostorijama Općinskog/Kantonalnog suda u Sarajevu. Okrugli sto organizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s Okružnim sudom u Amsterdamu, Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II.  

Svrha okruglog stola je unapređenje kvaliteta prvostepenih i drugostepenih sudskih odluka u skladu s evropskim standardom, uloge sudije u utvrđivanju i izvođenju dokaza kao i razmjena iskustava sudija prvostepenog i drugostepenog suda sa kolegama iz Nizozemske.

Okrugli sto će otvoriti Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, Jasmin Jahjaefendić, predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu i Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda FBiH i član VSTV-a BiH te Ruth de Bock, generalna pravozastupnica i članica Savjetodavnog odbora Vrhovnog suda Nizozemske i Ronald van Harmelen, viši sudija Okružnog suda u Amsterdamu, a moderirati će Marijana Omerčaušević, sutkinja Vrhovnog suda FBiH i Senad Tica, sudija Vrhovnog suda RS.

Učesnici okruglog stola su sudije Građanskog odjela Kantonalnog suda u Sarajevu i Parničnog odjela Općinskog suda u Sarajevu.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.