AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
2.7.2018.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 16.07. do 10.08.2018. godine

23.4.2018.
Saradnja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Općinskog suda u Sarajevu
Predsjedavajuća Ombudsmenka Bosne i Hercegovine Nives Jukić i predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović razgovarale o dužini trajanja sudskih postupaka pred bh. sudovima

4.4.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. NIŠIĆI, K.O. LJUBINA, K.O. KADARIĆI, K.O. ELEŠEHOVIĆI i K.O. SARAJEVO VII

11.12.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. SARAJEVO III, K.O. SARAJEVO XI, K.O. KOBILJA GLAVA i K.O. GORA

19.9.2017.
Predsjednici Janji Jovanović obnovljen mandat
Novi četverogodišnji mandat predsjednice Jovanović

28.8.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Podgora I, k.o. Podgora II, k.o. Vogošća

22.6.2017.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 17.07. do 11.08.2017. godine

30.3.2017.
U sarajevskom Općinskom sudu svečano predstavljene Smjernice za postupanje u parničnom postupku
Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter

28.3.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Novo Sarajevo II, k.o. Novo Sarajevo V, k.o. Buča Potok i k.o. Dolac

16.2.2017.
Ministar Nenadić i predsjednica Jovanović: Neprihvatljivo je što su komunalna preduzeća u Općinskom sudu prepoznala svoju naplatnu službu
Naglašena je potreba nastavka zajedničkog rada na sagledavanju stanja i problema, kao i pokretanja neophodnih izmjena propisa koji bi rasteretili rad suda i omogućili njegovu efikasnost i ekonomičnost u radu

3.2.2017.
Okrugli sto „Tehnike izrade prvostepene i drugostepene sudske odluke“
 
Svrha okruglog stola je unapređenje kvaliteta prvostepenih i drugostepenih sudskih odluka u skladu s evropskim standardom, uloge sudije u utvrđivanju i izvođenju dokaza kao i razmjena iskustava sudija prvostepenog i drugostepenog suda sa kolegama iz Nizozemske
 

Dvodnevni okrugli sto „Tehnike izrade prvostepene i drugostepene sudske odluke“ održat će se 6. i 7. februara 2017. godine s početkom u 13 sati u prostorijama Općinskog/Kantonalnog suda u Sarajevu. Okrugli sto organizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s Okružnim sudom u Amsterdamu, Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II.  

Svrha okruglog stola je unapređenje kvaliteta prvostepenih i drugostepenih sudskih odluka u skladu s evropskim standardom, uloge sudije u utvrđivanju i izvođenju dokaza kao i razmjena iskustava sudija prvostepenog i drugostepenog suda sa kolegama iz Nizozemske.

Okrugli sto će otvoriti Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, Jasmin Jahjaefendić, predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu i Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda FBiH i član VSTV-a BiH te Ruth de Bock, generalna pravozastupnica i članica Savjetodavnog odbora Vrhovnog suda Nizozemske i Ronald van Harmelen, viši sudija Okružnog suda u Amsterdamu, a moderirati će Marijana Omerčaušević, sutkinja Vrhovnog suda FBiH i Senad Tica, sudija Vrhovnog suda RS.

Učesnici okruglog stola su sudije Građanskog odjela Kantonalnog suda u Sarajevu i Parničnog odjela Općinskog suda u Sarajevu.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.