AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
28.9.2018.
Za sudije Općinskog suda u Sarajevu održana obuka iz oblasti etike i sprečavanja sukoba interesa
Sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu podrazumijeva da javni interes uvijek treba biti na prvom mjestu

17.9.2018.
Norveška delegacija u posjeti Općinskom sudu u Sarajevu
Neke od tema su bile sudska nagodba i njena zastupljenost u ovim sudovima, elektronske baze podataka i način njihovog funkcionisanja, specijalizirana sudska odjeljenja te reforma bh. pravosuđa

9.7.2018.
Predstavljene Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama BiH
Tokom prezentacije prikazan je kratkometražni film, podijeljen promotivni materijal, a predsjednica Jovanović je upoznala prisutne sa značajem i sadržajem Smjernica

2.7.2018.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 16.07. do 10.08.2018. godine

23.4.2018.
Saradnja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Općinskog suda u Sarajevu
Predsjedavajuća Ombudsmenka Bosne i Hercegovine Nives Jukić i predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović razgovarale o dužini trajanja sudskih postupaka pred bh. sudovima

4.4.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. NIŠIĆI, K.O. LJUBINA, K.O. KADARIĆI, K.O. ELEŠEHOVIĆI i K.O. SARAJEVO VII

11.12.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. SARAJEVO III, K.O. SARAJEVO XI, K.O. KOBILJA GLAVA i K.O. GORA

19.9.2017.
Predsjednici Janji Jovanović obnovljen mandat
Novi četverogodišnji mandat predsjednice Jovanović

28.8.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Podgora I, k.o. Podgora II, k.o. Vogošća

22.6.2017.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 17.07. do 11.08.2017. godine

5.1.2017.
Obavještenje
 
 

Obavještavamo korisnike sudskih usluga da je poslovanje na depozitnom računu Općinskog suda u Sarajevu preuzelo Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. Imajući u vidu navedeno, sve uplate stranaka u sudskim predmetima za potrebe vještačenja, uplate sredstva za oglase za otvaranje stečajnih postupaka, uplate svih vrsta oglasa, uplate kupoprodajne cijene položene od strane kupaca na ime kupovine nekretnina ili pokretnih stvari, uplate sredstva na ime osiguranja za učešće u kupovini stvari u sudskom postupku i dr., trebaju se od 03.01.2017. godine vršiti na novi račun koji glasi: 

 

Općinski sud u Sarajevu za depozite i ostalo broj:

Br: 1 0 2 7 0 8 0 0 0 0 0 2 2 3 6 7 

Kod: UNIONBANK d.d. SARAJEVO

 

Postojeći depozitni račun broj: 3389002208264956 Općinskog suda u Sarajevu je zatvoren zaključno sa 31.12.2016.godine, a sav uplaćeni novac je prenesen na novootvoreni račun kod Union banke d.d. Sarajevo.