AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
2.7.2018.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 16.07. do 10.08.2018. godine

23.4.2018.
Saradnja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Općinskog suda u Sarajevu
Predsjedavajuća Ombudsmenka Bosne i Hercegovine Nives Jukić i predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović razgovarale o dužini trajanja sudskih postupaka pred bh. sudovima

4.4.2018.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. NIŠIĆI, K.O. LJUBINA, K.O. KADARIĆI, K.O. ELEŠEHOVIĆI i K.O. SARAJEVO VII

11.12.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine K.O. SARAJEVO III, K.O. SARAJEVO XI, K.O. KOBILJA GLAVA i K.O. GORA

19.9.2017.
Predsjednici Janji Jovanović obnovljen mandat
Novi četverogodišnji mandat predsjednice Jovanović

28.8.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Podgora I, k.o. Podgora II, k.o. Vogošća

22.6.2017.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 17.07. do 11.08.2017. godine

30.3.2017.
U sarajevskom Općinskom sudu svečano predstavljene Smjernice za postupanje u parničnom postupku
Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter

28.3.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Novo Sarajevo II, k.o. Novo Sarajevo V, k.o. Buča Potok i k.o. Dolac

16.2.2017.
Ministar Nenadić i predsjednica Jovanović: Neprihvatljivo je što su komunalna preduzeća u Općinskom sudu prepoznala svoju naplatnu službu
Naglašena je potreba nastavka zajedničkog rada na sagledavanju stanja i problema, kao i pokretanja neophodnih izmjena propisa koji bi rasteretili rad suda i omogućili njegovu efikasnost i ekonomičnost u radu

5.1.2017.
Obavještenje
 
 

Obavještavamo korisnike sudskih usluga da je poslovanje na depozitnom računu Općinskog suda u Sarajevu preuzelo Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. Imajući u vidu navedeno, sve uplate stranaka u sudskim predmetima za potrebe vještačenja, uplate sredstva za oglase za otvaranje stečajnih postupaka, uplate svih vrsta oglasa, uplate kupoprodajne cijene položene od strane kupaca na ime kupovine nekretnina ili pokretnih stvari, uplate sredstva na ime osiguranja za učešće u kupovini stvari u sudskom postupku i dr., trebaju se od 03.01.2017. godine vršiti na novi račun koji glasi: 

 

Općinski sud u Sarajevu za depozite i ostalo broj:

Br: 1 0 2 7 0 8 0 0 0 0 0 2 2 3 6 7 

Kod: UNIONBANK d.d. SARAJEVO

 

Postojeći depozitni račun broj: 3389002208264956 Općinskog suda u Sarajevu je zatvoren zaključno sa 31.12.2016.godine, a sav uplaćeni novac je prenesen na novootvoreni račun kod Union banke d.d. Sarajevo.