AktuelnostiOpćinski sud u SarajevuOdnosi sa javnošćuAktuelni zakoniProjektiKontakt
19.9.2017.
Predsjednici Janji Jovanović obnovljen mandat
Novi četverogodišnji mandat predsjednice Jovanović

28.8.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Podgora I, k.o. Podgora II, k.o. Vogošća

22.6.2017.
Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu će koristiti godišnji odmor od 17.07. do 11.08.2017. godine

30.3.2017.
U sarajevskom Općinskom sudu svečano predstavljene Smjernice za postupanje u parničnom postupku
Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Parničnog odjeljenja Općinskog suda i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu te će imati upućujući karakter

28.3.2017.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Novo Sarajevo II, k.o. Novo Sarajevo V, k.o. Buča Potok i k.o. Dolac

16.2.2017.
Ministar Nenadić i predsjednica Jovanović: Neprihvatljivo je što su komunalna preduzeća u Općinskom sudu prepoznala svoju naplatnu službu
Naglašena je potreba nastavka zajedničkog rada na sagledavanju stanja i problema, kao i pokretanja neophodnih izmjena propisa koji bi rasteretili rad suda i omogućili njegovu efikasnost i ekonomičnost u radu

3.2.2017.
Okrugli sto „Tehnike izrade prvostepene i drugostepene sudske odluke“
Svrha okruglog stola je unapređenje kvaliteta prvostepenih i drugostepenih sudskih odluka u skladu s evropskim standardom, uloge sudije u utvrđivanju i izvođenju dokaza kao i razmjena iskustava sudija prvostepenog i drugostepenog suda sa kolegama iz Nizozemske

5.1.2017.
Obavještenje

15.11.2016.
Kantonalni sud u Sarajevu i Općinski sud u Sarajevu potpisali Memorandum o saradnji za unapređenje efikasnosti pravosuđa
Potpisivanjem Memoranduma potvrđuje se saradnja u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansiraju Vlada Norveške i Vlada Nizozemske i aktivnostima koje doprinose unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH

3.11.2016.
Općinski sud u Sarajevu najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine k.o. Ilijaš grad, k.o. Sarajevo X i k.o. Sarajevo IV
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose

27.10.2016.
Ministar Nenadić najavio: Uskoro Akcioni plan mjera i aktivnosti za unapređenje naplate komunalnih potraživanja u Kantonu Sarajevu
 
Razlog organizacije serije sastanaka i posjeta nadležnim odjeljenjima Općinskog suda bio je višegodišnji problem nagomilanih neriješenih predmeta iz oblasti naplate komunalnih usluga i rješavanje sporova male vrijednosti
 


U organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, jučer su resorni ministar Mario Nenadić i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović, predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu Jasmin Jahjaefendić i predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović sa saradnicima posjetili organizacione jedinice Općinskog suda na Grbavici i Ilidži.

Razlog organizacije serije sastanaka i posjeta nadležnim odjeljenjima Općinskog suda bio je  višegodišnji problem nagomilanih neriješenih predmeta iz oblasti naplate komunalnih usluga i rješavanje sporova male vrijednosti.

 

Predsjednica Jovanović provela je goste kroz prostorije Suda na Grbavici i Ilidži, u kojima je smješteno blizu milion neriješenih predmeta, u okviru kojih je oko 200 miliona KM nenaplaćenih potraživanja javnih komunalnih preduzeća od građana Kantona Sarajevo, korisnika njihovih usluga. Tom prilikom prezentirala je kolegama bazu podataka, način njenog ažuriranja, način komunikacije sa komunalnim preduzećima i kroz kratke prezentacije i razgovor sa rukovodiocima odjeljenja i uposlenicima, upoznala je kolege o ovom gorućem problemu Općinskog suda Sarajevo.  Ocjenila je stanje neprihvatljivim i naglasila da koliko god komunalnih predmeta riješe na Općinskom sudu, to biva anulirano stalnim prilivom novih prijedloga od strane komunalnih preduzeća, za što se troše ogromni resursi svake vrste.

Predstavnici Općinskog suda, tokom posjete istakli su napredak rješavanja predmeta u „Toplanama“ i „Radu“, dok je nedovoljan napredak i napori koje ulaže „Vodovod“ u pogledu naplate i rasterećenja Suda „njihovih“ predmeta . 

Ministrica Dautbegović iskazala je svoj interes da se aktivno uključi i pomogne u rješavanju problema, kroz uključivanje socijalne komponente i eventualno oslobađanje plaćanja komunalnih usluga socijalno ugroženih kategorija stanovništva, što je moguće učiniti uspostavom socijalne karte na nivou Kantona, ali i odgovarajućim izmjenama propisa. Dala je i prijedloge određenih projektnih i drugih aktivnosti koje je moguće staviti u funkciju rješavanja ovog problema. 

Predsjednik Jahjaefendić smatra da ova vrsta predmeta značajno opterećuje rad pravosuđa uopće, koje se zbog velikog broja sporova male vrijednosti, nema kapaciteta u punoj mjeri baviti drugim puno važnijim problemima u Kantonu Sarajevo, što treba hitno mijenjati. Rasterećenjem sudova u ovom smislu, podigli bi se kapaciteti sudova u nekim drugim oblastima, prije svega u građanskom i krivičnom dijelu.  Prenio je svoja iskustva i prijedloge u kom pravcu se može ići s ciljem unapređenja ove problematike, ali je iskazao ozbiljnu zabrinutost mogućom dinamikom rješavanja.

 

Ministar  Nenadić upoznao je prisutne da od svog dolaska na ovu dužnost, pored ostaloga, radi na iznalasku mehanizama za rješavanje ovog pitanja, jer je više nego evidentno da je Općinski sud sa svojih oko 520 zaposlenih u svim odjeljenjima, nemoćan da sam riješi pitanje naplate komunalnih potraživanja. Težište rješavanja treba vratiti tamo gdje problem i nastaje, a to je u javna komunalna preduzeća, koja su svoju obavezu i odgovornost, prebacila u Općinski sud, što se mora pod hitno promijeniti. Sudu se mora u najkraćem mogućem roku omogućiti da se bavi puno važnijim i složenijim predmetima od naplate komunalnih usluga. 

Ministar Nenadić je obavijestio kolege da će vrlo skoro izaći sa prijedlogom Akcionog plana mjera i aktivnosti za unaprjeđenje naplate komunalnih potraživanja u Kantonu Sarajevo. Puno je problema koji limitiraju Vladu KS da ide brže sa uređenjem ove oblasti, a jedan od najvažnijih je i potreba izmjena Ustava Kantona Sarajevo i donošenje novog Zakona o lokalnoj samoupravi, pa i Zakona o imovini Kantona Sarajevo, što su naredni zakonski projekti Ministarstva pravde i uprave u Kantonu Sarajevo. Potpuno je neprihvatljivo postojeće stanje i pored izmjene zakonske regulative, nizom mjera planira se unaprijediti rješavanje ovog problema. Te mjere podrazumjevaju formiranje zajedničkog holdinga komunalnih preduzeća, zajedničkog sistema naplate i uplatnica za komunalne usluge, obavezom ugradnje pojedinačnih mjerila koja će omogućiti naplatu za utrošenu uslugu umjesto zajedničke potrošnje, ažuriranje baza podataka, unaprjeđenje naplate u komunalnim preduzećima, primjena vansudske nagodbe, vezivanja naplate komunalnih usluga za druge usluge i prava građana u Kantonu Sarajevo, brže rješavanje izvršnih sudskih odluka, podizanje kapaciteta sudova i drugo. Ministar Nenadić je i ovom prilikom naglasio da se Kanton nije smio dovesti u ovako zapuštenu situaciju kada je u pitanju naplata isporučenih komunalnih usluga građanima i da je sada problem puno teže retroaktivno rješavati, jer pored naplate ranijih potraživanja, na Sud redovno, a posebno u periodu pred kraj godine, stižu hiljade i hiljade novih predmeta.

 

Na kraju obilaska, stanje je zajednički ocijenjeno kao veoma neprihvatljivo i kritično, uz zaključak da će se aktivnosti na unapređenju rješavanja ove problematike nastaviti već narednih dana, uz punu participaciju drugih nadležnih ministarstava i službi u Kantonu Sarajevo. 

Preuzeto sa http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/ministar-nenadic-najavio-uskoro-akcioni-plan-mjera